Nijmegen krijgt tram op banden

Nijmegen – Nijmegen krijgt een tram op banden. Deze bus met een tramachtig geleidingssysteem gaat de kern vormen van een nieuw hoogwaardig openbaar vervoerssysteem. Hierdoor kunnen grotere aantallen reizigers sneller, met een hoge frequentie en met meer comfort worden vervoerd. Het stelt het openbaar vervoer in staat beter te concurreren met de auto.

Op knooppunten op die hoofdlijn kan worden overgestapt op traditionele bussen, waarmee het vervoer van en naar de wijken wordt verzorgd. De belangrijkste slagader van dit nieuwe hoogwaardige openbaar vervoersysteem wordt gevormd door de verbinding Waalsprong – Centrum – Heyendaal. Op termijn kan deze worden doorgetrokken naar Dukenburg en via Nijmegen-West naar Beuningen.

De hoofdas van dit vervoersysteem loopt via de Burchtstraat en de Augustijnenstraat en heeft daarmee ook gevolgen voor de markt op zaterdag en maandag. Deze centrummarkten lopen goed en trekken ook veel bezoekers uit de regio. Burgemeester en wethouders willen dat zo houden en de aantrekkelijkheid van de markten verder versterken.

Samen met de marktkooplui en binnenstadondernemers worden hiervoor de mogelijkheden onderzocht. Daarbij worden ook de mogelijkheden onderzocht om bijvoorbeeld Plein 1944, de Hertogstraat, Broerstraat en Molenstraat hiervoor in te zetten. Op het hoofdtracé over de Burchtstraat en Augustijnenstraat is een combinatie van één spoor voor het openbaar vervoer met één rij marktkramen mogelijk.

Met de invoering van dit hoogwaardig openbaar vervoersysteem wordt met name het centrum veel beter bereikbaar. Dit zal de aantrekkingskracht van het centrum verder verhogen.

Met de invoering van het nieuwe hoogwaardig openbaarvervoerssysteem kan ook de milieudruk worden teruggedrongen. De huidige stadsbussen vormen vooral in het centrum een flinke milieubelasting door de uitstoot van fijn stof. Het college van burgemeester en wethouders wil zo snel mogelijk overschakelen op milieuvriendelijker bussen. Op langere termijn is het ook mogelijk om de bussen op electriciteit te laten rijden.

De onderzoeksrapporten en het collegebesluit liggen ter inzage in de Stadswinkel en zijn te downloaden van de internetpagina van de gemeente www.nijmegen.nl Tot 28 oktober 2005 is er gelegenheid op de plannen te reageren. Ook komt er nog een aparte informatiebijeenkomst over de plannen. Deze wordt aangekondigd in de Brug. In december 2005 besluit de gemeenteraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Nijmegen