Milieudefensie: asfaltnota is oliedom

Amsterdam – Milieudefensie vindt de nota Mobiliteit bedroevend slecht voor het milieu, onrealistisch en dus oliedom. In de nota, die het verkeersbeleid tot 2020 vastlegt, staat geen enkele concrete beleidsmaatregel om de verkeersgroei te temperen of de lucht schoon te maken. “Deze nota wil slechts vele miljarden voor extra snelwegen uittrekken en het openbaar vervoer verder afknijpen, in plaats van het aantrekkelijker te maken”, aldus Joris Wijnhoven, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie.

Vijftien ministers Peijs, voorzien van ‘Spitting Image-koppen’ en graafmachines, zijn voor de deur van Nieuwspoort vast begonnen met de uitvoering van de nota. Actievoerders van Milieudefensie protesteren met een spandoek: ‘Asfaltnota: oliedom’. Want ondanks de steeds schaarsere olie, gaat Peijs door met het oude beleid: méér wegen, méér autoverkeer en dus een steeds grotere afhankelijkheid van die olie. Weinig visionair: waar olie schaars en dus duur wordt, kun je beter de mobiliteitsgroei tegengaan en de afhankelijkheid verminderen van de vuile transportsector.

Minister Peijs toont zich een enorme aanjager van klimaatverandering. Zij laat de luchtvaart met 4 tot 6 procent groeien. Het personenautoverkeer maakt 20 procent meer kilometers. En het goederenverkeer, vooral vrachtauto’s, groeit zelfs met 15 tot 80 procent. Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, refereert Peijs slechts aan een vaag ‘innovatieprogramma’, dat volstrekt onvoldoende is. Sterker nog, tot 2020 zullen de CO2-emissies alleen maar toenemen.

Peijs doet het in haar nota voorkomen alsof de Europese Unie klaarstaat de Nederlandse wens te vervullen om de regels voor vuile lucht te versoepelen. Het mega-wegenprogramma is echter alleen te verwezenlijken als het Europese beleid tegen luchtvervuiling overboord wordt gezet. Gezien de enorme gezondheidsproblemen die dat met zich meebrengt, is de kans dat Europa de Nederlandse bouwplannen ruim baan zal geven (gelukkig) niet zo groot.

De Nota Mobiliteit toont ook dat de discussie over duurzaamheid binnen het CDA nog niet veel voorstelt. In het recent gepubliceerde manifest Duurzaamheid stelt het CDA: ‘Nieuwe doorsnijdingen in het landschap wil het CDA in principe niet voor zijn rekening nemen.’ Peijs wil echter voor 2020 aanleggen: de A4-zuid, de A4 Dinteloord – Bergen op Zoom, de Westrandweg, de A4 Midden-Delfland, de A13-A16 en nog veel meer wegen die dwars door waardevolle gebieden gaan. De A6-A9 blijft een optie, net als de peperdure Magneettrein.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie