Verkiezing succesvolste aanpak ruimte en mobiliteit

Ede – Het Programma Ruimte & Mobiliteit is op zoek naar projecten in Nederland die model kunnen staan voor een geslaagde integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Het programma wil zo voorbeelden verzamelen van projecten die kunnen dienen als bron van inspiratie voor anderen.

Om partijen te bewegen hun oplossingen met anderen te delen wordt in 2005 voor het eerst een verkiezing gehouden van de meest succesvolle integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Het thema in 2005 is woningbouw en mobiliteit. De inschrijving hiervoor is vanaf heden geopend. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 6 oktober 2005 tijdens een speciaal congres over ruimte en mobiliteit. In 2006 zal de verkiezing in ieder geval herhaald worden. Dan zal het thema bedrijventerreinen en mobiliteit zijn. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Welke projecten kunnen meedoen aan de verkiezing?
Projecten die willen meedingen naar de prijs moeten woningbouwontwikkeling combineren met een mobiliteitsopgave, of andersom, ontwikkeling van infrastructuur combineren met een woningbouwprogramma.De prijsvraag richt zich nadrukkelijk op inzendingen uit zowel de hoek van het wonen en de woningbouw als uit de hoek van infrastructuur en verkeer.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de integrale ontwikkeling van een complete nieuwbouwwijk of de herstructurering van een bestaande woonwijk: vinexlocaties en andere uitbreidingen, autoluwe en eco-wijken, na-oorlogse woonwijken enz. Het kan ook heel concreet gaan om de aanleg van nieuwe infrastructuur voor een veiliger of beter bereikbaar woongebied (nieuwe stedelijke hoofdroute, rondweg, gebiedsontsluitingsweg) of de reconstructie van een stratenplan of een enkele weg als onderdeel van een betere woonomgeving (nieuw stratenplan bij wijkverbetering, aanpak grote stadsroute, verbeteren drukke traverse). Wij denken ook aan verdichtingsprojecten in binnensteden en oplossingen daarbij voor bereikbaarheid en parkeren of woningbouw rond knooppunten en haltes van openbaar vervoer. En tenslotte kan het gaan om projecten die woningbouw combineren met winkelen of kantoorontwikkeling en waar infrastructurele oplossingen een voorname rol spelen.

Het gaat om projecten die zich richten op het schaalniveau van minimaal een stedelijke ontsluitingsweg, een wijk, stad of regio. De projecten moeten onlangs zijn gerealiseerd, reeds politiek en/of bestuurlijk zijn goedgekeurd of op zijn minst in een realisatieplan zijn uitgewerkt. Projecten op nationaal of internationaal niveau vallen buiten de scope van de prijsvraag.

De projecten kunnen worden aangemeld door de organisatie die het project ontwikkelt en het publieke belang vertegenwoordigt. De uiteindelijke winnaar mag straks zelf bepalen wie de prijs in ontvangst neemt. Dit kan een wethouder zijn, een architect, de projectleider of ieder ander persoon van wie de aanmelder van het project meent dat hij of zij het verdient in de schijnwerper te worden geplaatst.

Over de prijs: drie P’s
De juryprijs bestaat uit drie P’s: Publiciteit, Poen en Prestige. De publiciteit betreft publicatie van het project in vaktijdschriften, dagbladen, en andere media, inclusief opname in een speciale publicatie die het Programma Ruimte & Mobiliteit uitgeeft. De publieksprijs deelt alleen mee in het publiciteitsonderdeel. De poen betreft een bedrag van 10.000 euro, vrij te besteden binnen het project. Het prestige betekent een blijvend aandenken in de vorm van een plaquette/kunstwerk.

Over de jury en de beoordelingscriteria
Een deskundige en onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen. De jury bestaat uit:
– Mw. ir. Alet van ’t Eind, juryvoorzitter, voorzitter BNSP, en directeur DHV Ruimte en Mobiliteit;
– Prof. ir. Frank le Clercq, hoogleraar planologie voor het verkeer en vervoer aan de Universiteit van Amsterdam, en partner Twynstra Gudde;
– Prof. dr. Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam, en directeur beleidsadvisering en regiostimulering Kamer van Koophandel Amsterdam).

Criteria die de jury in haar beoordeling meeneemt zijn de wijze van samenwerking tussen ruimte en mobiliteit en de mate waarin de samenwerking heeft geleid / zal leiden tot een beter resultaat. Daarnaast zal worden gekeken naar de realiseerbaarheid van de gekozen oplossingen en naar procesinnovaties op het gebied van bijvoorbeeld regelgeving en financiering. Tot slot dient het project een bron van inspiratie te zijn voor andere, vergelijkbare projecten in Nederland.

De beoordeling kent twee stappen. In augustus 2005 worden uit alle inzendingen vijf tot tien projecten genomineerd. Deze worden op de website van het programma Ruimte & Mobiliteit bekend gemaakt. Twee maanden later, op 6 oktober 2005, wordt door de jury de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt tijdens het congres over ruimte en mobiliteit. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs voor het project dat op de website van het Programma Ruimte & Mobiliteit de meeste stemmen krijgt.

Over het Programma Ruimte & Mobiliteit
Het Programma Ruimte & Mobiliteit is een driejarig activiteitenprogramma dat loopt tot 2007. Het programma is in het leven geroepen om decentrale overheden te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van een samenhangend beleid voor ruimtelijke ordening en mobiliteit. Om de regionale samenwerking en de planvorming in de gemeenten een krachtige impuls te geven worden voorbeelden en instrumenten aangereikt, evenals adviezen voor een integrale aanpak van ruimte en mobiliteit in de praktijk.

Het Programma Ruimte & Mobiliteit wordt uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). Om alle doelgroepen te bereiken werkt het KpVV samen met Nirov, CROW en Vereniging Stadswerk Nederland.

Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen via www.ruimte-mobiliteit.nl/verkiezing, de internetsite van het Programma Ruimte & Mobiliteit. Na aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is ook op te vragen bij het Kennisplatform Verkeer en Vervoer, telefoon 010-282 5662. Op de site is ook meer informatie te vinden over zowel de prijs als het programma zelf. Inschrijven kan tot en met woensdag 15 juni 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Programma Ruimte & Mobiliteit

Verkiezing succesvolste aanpak ruimte en mobiliteit | Infrasite

Verkiezing succesvolste aanpak ruimte en mobiliteit

Ede – Het Programma Ruimte & Mobiliteit is op zoek naar projecten in Nederland die model kunnen staan voor een geslaagde integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Het programma wil zo voorbeelden verzamelen van projecten die kunnen dienen als bron van inspiratie voor anderen.

Om partijen te bewegen hun oplossingen met anderen te delen wordt in 2005 voor het eerst een verkiezing gehouden van de meest succesvolle integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Het thema in 2005 is woningbouw en mobiliteit. De inschrijving hiervoor is vanaf heden geopend. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 6 oktober 2005 tijdens een speciaal congres over ruimte en mobiliteit. In 2006 zal de verkiezing in ieder geval herhaald worden. Dan zal het thema bedrijventerreinen en mobiliteit zijn. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Welke projecten kunnen meedoen aan de verkiezing?
Projecten die willen meedingen naar de prijs moeten woningbouwontwikkeling combineren met een mobiliteitsopgave, of andersom, ontwikkeling van infrastructuur combineren met een woningbouwprogramma.De prijsvraag richt zich nadrukkelijk op inzendingen uit zowel de hoek van het wonen en de woningbouw als uit de hoek van infrastructuur en verkeer.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de integrale ontwikkeling van een complete nieuwbouwwijk of de herstructurering van een bestaande woonwijk: vinexlocaties en andere uitbreidingen, autoluwe en eco-wijken, na-oorlogse woonwijken enz. Het kan ook heel concreet gaan om de aanleg van nieuwe infrastructuur voor een veiliger of beter bereikbaar woongebied (nieuwe stedelijke hoofdroute, rondweg, gebiedsontsluitingsweg) of de reconstructie van een stratenplan of een enkele weg als onderdeel van een betere woonomgeving (nieuw stratenplan bij wijkverbetering, aanpak grote stadsroute, verbeteren drukke traverse). Wij denken ook aan verdichtingsprojecten in binnensteden en oplossingen daarbij voor bereikbaarheid en parkeren of woningbouw rond knooppunten en haltes van openbaar vervoer. En tenslotte kan het gaan om projecten die woningbouw combineren met winkelen of kantoorontwikkeling en waar infrastructurele oplossingen een voorname rol spelen.

Het gaat om projecten die zich richten op het schaalniveau van minimaal een stedelijke ontsluitingsweg, een wijk, stad of regio. De projecten moeten onlangs zijn gerealiseerd, reeds politiek en/of bestuurlijk zijn goedgekeurd of op zijn minst in een realisatieplan zijn uitgewerkt. Projecten op nationaal of internationaal niveau vallen buiten de scope van de prijsvraag.

De projecten kunnen worden aangemeld door de organisatie die het project ontwikkelt en het publieke belang vertegenwoordigt. De uiteindelijke winnaar mag straks zelf bepalen wie de prijs in ontvangst neemt. Dit kan een wethouder zijn, een architect, de projectleider of ieder ander persoon van wie de aanmelder van het project meent dat hij of zij het verdient in de schijnwerper te worden geplaatst.

Over de prijs: drie P’s
De juryprijs bestaat uit drie P’s: Publiciteit, Poen en Prestige. De publiciteit betreft publicatie van het project in vaktijdschriften, dagbladen, en andere media, inclusief opname in een speciale publicatie die het Programma Ruimte & Mobiliteit uitgeeft. De publieksprijs deelt alleen mee in het publiciteitsonderdeel. De poen betreft een bedrag van 10.000 euro, vrij te besteden binnen het project. Het prestige betekent een blijvend aandenken in de vorm van een plaquette/kunstwerk.

Over de jury en de beoordelingscriteria
Een deskundige en onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen. De jury bestaat uit:
– Mw. ir. Alet van ’t Eind, juryvoorzitter, voorzitter BNSP, en directeur DHV Ruimte en Mobiliteit;
– Prof. ir. Frank le Clercq, hoogleraar planologie voor het verkeer en vervoer aan de Universiteit van Amsterdam, en partner Twynstra Gudde;
– Prof. dr. Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam, en directeur beleidsadvisering en regiostimulering Kamer van Koophandel Amsterdam).

Criteria die de jury in haar beoordeling meeneemt zijn de wijze van samenwerking tussen ruimte en mobiliteit en de mate waarin de samenwerking heeft geleid / zal leiden tot een beter resultaat. Daarnaast zal worden gekeken naar de realiseerbaarheid van de gekozen oplossingen en naar procesinnovaties op het gebied van bijvoorbeeld regelgeving en financiering. Tot slot dient het project een bron van inspiratie te zijn voor andere, vergelijkbare projecten in Nederland.

De beoordeling kent twee stappen. In augustus 2005 worden uit alle inzendingen vijf tot tien projecten genomineerd. Deze worden op de website van het programma Ruimte & Mobiliteit bekend gemaakt. Twee maanden later, op 6 oktober 2005, wordt door de jury de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt tijdens het congres over ruimte en mobiliteit. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs voor het project dat op de website van het Programma Ruimte & Mobiliteit de meeste stemmen krijgt.

Over het Programma Ruimte & Mobiliteit
Het Programma Ruimte & Mobiliteit is een driejarig activiteitenprogramma dat loopt tot 2007. Het programma is in het leven geroepen om decentrale overheden te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van een samenhangend beleid voor ruimtelijke ordening en mobiliteit. Om de regionale samenwerking en de planvorming in de gemeenten een krachtige impuls te geven worden voorbeelden en instrumenten aangereikt, evenals adviezen voor een integrale aanpak van ruimte en mobiliteit in de praktijk.

Het Programma Ruimte & Mobiliteit wordt uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). Om alle doelgroepen te bereiken werkt het KpVV samen met Nirov, CROW en Vereniging Stadswerk Nederland.

Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen via www.ruimte-mobiliteit.nl/verkiezing, de internetsite van het Programma Ruimte & Mobiliteit. Na aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is ook op te vragen bij het Kennisplatform Verkeer en Vervoer, telefoon 010-282 5662. Op de site is ook meer informatie te vinden over zowel de prijs als het programma zelf. Inschrijven kan tot en met woensdag 15 juni 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Programma Ruimte & Mobiliteit