Resultaten inspraak Schelde-estuarium

Bergen op Zoom – In de periode van 15 september tot 15 oktober 2004 was inspraak mogelijk over het concept van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en ook over de studierapporten, die daarbij horen.

In die periode maakten particulieren, bedrijven, belangen-groepen, overheden en een enkele politieke partij intensief gebruik van de mogelijkheid om een beargumenteerde reactie in te sturen of uit te spreken op één van de 7 inspraakavonden. Uiteindelijk kwam de teller van het aantal reacties op 190 te staan. Het aantal reacties uit Vlaanderen (125) overtrof de Nederlandse reacties (65). De bundel ligt ter inzage op de plaatsen waar ook de documenten waren voor de inspraak. Individuele insprekers kunnen een exemplaar van de bundel aanvragen. Zij hebben hierover bericht gehad.

Ondanks de moeilijkheid om te communiceren over een strategisch conceptbesluit met hoog abstractieniveau, is de tweede inspraakronde voor ProSes en de verantwoordelijke besluitnemers waardevol geweest. Veel mensen zijn nu goed geïnformeerd en degenen die besluiten nemen hebben voeling met ‘de pols van de betrokkenen’.

De resultaten van de inspraak worden nu gebruikt bij de politieke besluitvorming over de Ontwikkelingsschets. Binnenkort zullen de bewindslieden hierover met elkaar overleggen, waarna de Ministerraden van Vlaanderen en Nederland de Ontwikkelingsschets zullen vaststellen. Daarna volgt de parlementaire behandeling in het Vlaams en Nederlands parlement.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: project Schelde-estuarium (ProSes)

Resultaten inspraak Schelde-estuarium | Infrasite

Resultaten inspraak Schelde-estuarium

Bergen op Zoom – In de periode van 15 september tot 15 oktober 2004 was inspraak mogelijk over het concept van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en ook over de studierapporten, die daarbij horen.

In die periode maakten particulieren, bedrijven, belangen-groepen, overheden en een enkele politieke partij intensief gebruik van de mogelijkheid om een beargumenteerde reactie in te sturen of uit te spreken op één van de 7 inspraakavonden. Uiteindelijk kwam de teller van het aantal reacties op 190 te staan. Het aantal reacties uit Vlaanderen (125) overtrof de Nederlandse reacties (65). De bundel ligt ter inzage op de plaatsen waar ook de documenten waren voor de inspraak. Individuele insprekers kunnen een exemplaar van de bundel aanvragen. Zij hebben hierover bericht gehad.

Ondanks de moeilijkheid om te communiceren over een strategisch conceptbesluit met hoog abstractieniveau, is de tweede inspraakronde voor ProSes en de verantwoordelijke besluitnemers waardevol geweest. Veel mensen zijn nu goed geïnformeerd en degenen die besluiten nemen hebben voeling met ‘de pols van de betrokkenen’.

De resultaten van de inspraak worden nu gebruikt bij de politieke besluitvorming over de Ontwikkelingsschets. Binnenkort zullen de bewindslieden hierover met elkaar overleggen, waarna de Ministerraden van Vlaanderen en Nederland de Ontwikkelingsschets zullen vaststellen. Daarna volgt de parlementaire behandeling in het Vlaams en Nederlands parlement.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: project Schelde-estuarium (ProSes)