Proef met IJburgpas niet verlengd

Amsterdam – Het college van B&W heeft besloten om de proef met de IJburgpas niet te verlengen. Deze proef begon op 1 november 2003. De IJburgpas is een vervoerspas voor IJburgbewoners, die korting geeft op een openbaar vervoersabonnement, fietsenstalling/fietshuur, taxiritten en autodelen. Dit aanbod van aantrekkelijk geprijsde vervoersalternatieven voor de eigen auto was bedoeld om het autobezit en het autogebruik op IJburg te beperken. De resultaten van de proef hebben aangetoond dat de IJburgpas niet aan deze doelstelling heeft beantwoord, ook al is de tevredenheid onder de pashouders groot.

Bij het begin van de proef is aangekondigd dat na een jaar de eindevaluatie zou plaatsvinden om op basis daarvan te besluiten over een mogelijke voortzetting van de pas. Onderdeel van de evaluatie was een enquête onder bewoners van IJburg. Hieruit blijkt dat:

– degenen die een pas aanschaften, al frequent met het openbaar vervoer gingen en ondanks de pas ook nog steeds de auto gebruiken als de reisbestemming niet eenvoudig met het openbaar vervoer in Amsterdam te bereiken is. Het overgrote deel van de pashouders heeft een auto.
– degenen die geen pas aanschaften, te weinig met het openbaar vervoer gaan om de pas rendabel te laten zijn.
– men onvoldoende belemmeringen ziet qua parkeren, wegrijden en bereiken van IJburg en de verschillende reisbestemmingen om de auto te laten staan.

In totaal zijn er tussen november 2003 en juli 2004 36 passen uitgegeven. Op 1 juli jl. waren er 366 huishoudens op IJburg. Dit betekent dat 10% van de huishoudens van IJburg een IJburgpas heeft aangeschaft. Pashouders die voor eind 2003 de pas hebben aangeschaft kunnen die nog één keer met een jaar verlengen. IJburgbewoners die nog niet in het bezit zijn van de pas, kunnen die voor 31 december 2004 nog aanschaffen. De IJburgpas is daarmee nog tot uiterlijk 31 december 2005 in gebruik.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam