Asfaltmengsels Lynpave gevalideerd door Asfaltkwaliteitsloket

validatie lynpave certificering crow asfaltkwaliteitsloket
De uitreiking aan de ontwikkelaars van Lynpave, waaronder Paul Landa (4e van links), die 18 jaar geleden aan de wieg stond van de asfaltmengsels.

Het Asfaltkwaliteitsloket heeft deze maand twee certificaten uitgereikt voor twee soorten Lynpave-asfaltmengsels van het Asfalt Kenniscentrum (AKC) en haar leden. De mengsels zijn door een groep onafhankelijke deskundigen gevalideerd op de niveaus TRL 8 en TRL 9. “Het betekent dat de mengsels doen wat ze beloven en helemaal klaar zijn voor de praktijk”, vertelt directeur Ralph Venema van het AKC.  

Lynpave-asfaltmengsels zijn een vorm van Warm Mix Asfalt. Dat is een term voor alle asfaltmengsels die worden geproduceerd bij temperaturen van 140 graden celsius of minder. Meerdere grote wegenbouwbedrijven en wegbeheerders hebben afgesproken om per 1 januari 2025 alleen nog maar met dergelijke mengsels te werken. In aanloop daarnaartoe hebben de ontwikkelaars van Lynpave hun mengsels voorgelegd aan het Asfaltkwaliteitsloket.

Het Asfaltkwaliteitsloket is een loket waar partijen terechtkunnen om innovatieve asfaltproducten te laten valideren. Een team van onafhankelijke deskundigen kijkt dan of de eigenschappen van het product overeenkomen met de eigenschappen die de partij belooft. Directeur-bestuurder Pieter Litjens van CROW, de stichting waarbij het loket is ondergebracht, heeft op vrijdag 31 mei twee certificaten uitgereikt voor twee soorten Lynpave-asfaltmengsels:

  • AC 11 Surf, AC 16 Surf, SMA 8 en SMA 11 mengsels met Lynpave additief en max. 30% PR (TRL 8)
  • AC 16 Base/Bin en AC 22 Base/Bin mengsels met Lynpave additief en max. 60% PR (TRL 9)

Het is een belangrijke mijlpaal, zegt directeur Ralph Venema van het Asfalt Kenniscentrum (AKC). Voor hem onderstreept het dat de mengsels klaar zijn om gebruikt te worden voor wegen in heel Nederland. Lynpave wordt overigens al jaren in de praktijk gebruikt: de validering is een bevestiging dat de mengsels doen wat ze beloven.

Paul Landa, mister Lynpave

Aanwezig tijdens de uitreiking waren de teamleden die jarenlang aan de ontwikkeling van Lynpave hebben gewerkt, waaronder Paul Landa, die onder collega’s ook wel ‘mister Lynpave’ wordt genoemd. Hij stond achttien jaar geleden aan de wieg van Lynpave. Nu, in het laatste jaar voor zijn pensioen, zijn de certificaten een kroon op zijn werk, vindt Venema.

Naast Landa, Venema en de andere teamleden van het AKC, werd Lynpave ontwikkeld door de bedrijven die zijn aangesloten bij het AKC, waaronder een paar van de grootste wegenbouwers van Nederland. Zij bieden Lynpave-mengels sinds 1 februari 2024 standaard bij elk project aan. Volgens Venema zorgen de mengsels voor 30 procent minder uitstoot dan traditionele asfaltmengsels.

Van Hot Mix Asfalt naar Warm Mix Asfalt

De markt kent naast Lynpave verschillende andere vormen van Warm Mix Asfalt, zoals LEAB. Al deze mengsels hebben een productietemperatuur van 140 graden celsius of minder. De branche is het erover over eens dat dit beter is voor het milieu dan het asfalt dat tot voorkort de standaard was: Hot Mix Asfalt. Dit asfalt wordt geproduceerd bij temperaturen van meer dan 140 graden celsius. Een hogere temperatuur dus, die meer energie nodig heeft en daardoor meer uitstoot oplevert, zo is het idee.

Lees ook:

Auteur: Redactie

Asfaltmengsels Lynpave gevalideerd door Asfaltkwaliteitsloket | Infrasite

Asfaltmengsels Lynpave gevalideerd door Asfaltkwaliteitsloket

validatie lynpave certificering crow asfaltkwaliteitsloket
De uitreiking aan de ontwikkelaars van Lynpave, waaronder Paul Landa (4e van links), die 18 jaar geleden aan de wieg stond van de asfaltmengsels.

Het Asfaltkwaliteitsloket heeft deze maand twee certificaten uitgereikt voor twee soorten Lynpave-asfaltmengsels van het Asfalt Kenniscentrum (AKC) en haar leden. De mengsels zijn door een groep onafhankelijke deskundigen gevalideerd op de niveaus TRL 8 en TRL 9. “Het betekent dat de mengsels doen wat ze beloven en helemaal klaar zijn voor de praktijk”, vertelt directeur Ralph Venema van het AKC.  

Lynpave-asfaltmengsels zijn een vorm van Warm Mix Asfalt. Dat is een term voor alle asfaltmengsels die worden geproduceerd bij temperaturen van 140 graden celsius of minder. Meerdere grote wegenbouwbedrijven en wegbeheerders hebben afgesproken om per 1 januari 2025 alleen nog maar met dergelijke mengsels te werken. In aanloop daarnaartoe hebben de ontwikkelaars van Lynpave hun mengsels voorgelegd aan het Asfaltkwaliteitsloket.

Het Asfaltkwaliteitsloket is een loket waar partijen terechtkunnen om innovatieve asfaltproducten te laten valideren. Een team van onafhankelijke deskundigen kijkt dan of de eigenschappen van het product overeenkomen met de eigenschappen die de partij belooft. Directeur-bestuurder Pieter Litjens van CROW, de stichting waarbij het loket is ondergebracht, heeft op vrijdag 31 mei twee certificaten uitgereikt voor twee soorten Lynpave-asfaltmengsels:

  • AC 11 Surf, AC 16 Surf, SMA 8 en SMA 11 mengsels met Lynpave additief en max. 30% PR (TRL 8)
  • AC 16 Base/Bin en AC 22 Base/Bin mengsels met Lynpave additief en max. 60% PR (TRL 9)

Het is een belangrijke mijlpaal, zegt directeur Ralph Venema van het Asfalt Kenniscentrum (AKC). Voor hem onderstreept het dat de mengsels klaar zijn om gebruikt te worden voor wegen in heel Nederland. Lynpave wordt overigens al jaren in de praktijk gebruikt: de validering is een bevestiging dat de mengsels doen wat ze beloven.

Paul Landa, mister Lynpave

Aanwezig tijdens de uitreiking waren de teamleden die jarenlang aan de ontwikkeling van Lynpave hebben gewerkt, waaronder Paul Landa, die onder collega’s ook wel ‘mister Lynpave’ wordt genoemd. Hij stond achttien jaar geleden aan de wieg van Lynpave. Nu, in het laatste jaar voor zijn pensioen, zijn de certificaten een kroon op zijn werk, vindt Venema.

Naast Landa, Venema en de andere teamleden van het AKC, werd Lynpave ontwikkeld door de bedrijven die zijn aangesloten bij het AKC, waaronder een paar van de grootste wegenbouwers van Nederland. Zij bieden Lynpave-mengels sinds 1 februari 2024 standaard bij elk project aan. Volgens Venema zorgen de mengsels voor 30 procent minder uitstoot dan traditionele asfaltmengsels.

Van Hot Mix Asfalt naar Warm Mix Asfalt

De markt kent naast Lynpave verschillende andere vormen van Warm Mix Asfalt, zoals LEAB. Al deze mengsels hebben een productietemperatuur van 140 graden celsius of minder. De branche is het erover over eens dat dit beter is voor het milieu dan het asfalt dat tot voorkort de standaard was: Hot Mix Asfalt. Dit asfalt wordt geproduceerd bij temperaturen van meer dan 140 graden celsius. Een hogere temperatuur dus, die meer energie nodig heeft en daardoor meer uitstoot oplevert, zo is het idee.

Lees ook:

Auteur: Redactie