Rioolsnelweg. Foto: Hoogheemraadschap van Delfland

Rioolsnelweg aangelegd op Maasdeltatunnel

Foto: Hoogheemraadschap van Delfland

Een persrioolleiding over het dak van de Maasdeltatunnel, behorend tot de Blankenburgverbinding tussen Rozenburg en Vlaardingen, is straks een heuse ondergrondse snelweg. Door de leiding stroomt dan dagelijks 20 miljoen liter en als het regent zelfs 60 miljoen liter.

Om de nieuwe snelweg te kunnen maken is het noodzakelijk in de grond leiding aan te passen en om te leggen. Dat geldt ook voor de persrioolleiding die Maassluis verbindt met de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht in Vlaardingen. Met behulp van gemalen verpompt het Hoogheemraadschap van Delfland het rioolwater uit de huishoudens en bedrijven in het gebied door persleidingen naar de verschillende afvalwaterzuiveringen. Daar wordt het water gereinigd. Volgens het Hoogheemraadschap is dat belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit.

800 meter aan nieuwe leiding

De Maasdeltatunnel gaat door het tracé van de persleiding tussen Maassluis en AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Dat is de reden voor het verleggen van de leiding. Omdat een deel daarvan bovendien aan vervanging toe was, is in totaal 800 meter nieuwe leiding aangelegd, over het dak van de Maasdeltatunnel. Recent is het nieuwe stuk aangesloten op de bestaande persleiding van het rioolgemaal Maassluis en de AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen.

Verlegd met droog weer

Het aansluiten van de leiding vergt een goede voorbereiding, timing en strakke planning, want de tijd om de hele operatie te voltooien is beperkt. Tijdens de werkzaamheden blijft rioolwater uit de huishoudens en bedrijven komen.Dat water moet tijdelijk worden opgeslagen in het rioolstelsel. Daar is buffercapaciteit voor ongeveer tien uur. Als het tenminste niet hard regent, want dan komt vanaf straten en daken ook veel regenwater in het riool terecht. Daarom is de vervanging uitgevoerd op een droge dag. Eerst is de oude leiding afgesloten en ontkoppeld. Daarna is de nieuwe leiding aangesloten. Het Hoogheemraadschap Delfland, BAAK (een consortium van Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie) en Rijkswaterstaat kijken terug op een geslaagde operatie. De oude leiding wordt nu weggehaald zodat BAAK op die plek een stuk van de Maasdeltatunnel kan bouwen.

Lees ook:

Auteur: Jacques Geluk