Asfalt

Limburg start aanbesteding vernieuwing N271

Foto: ProMedia / Vincent Krabbendam

Vanaf komende zomer moet de N271 bij de plaatsen Mook, Plasmolen en Middelaar stevig onder handen worden genomen. “Na vele jaren van overleg, onderzoeken en ontwerpen” is nu de aanbesteding voor dit project gestart.

Op het stuk tussen Milsbeek en Plasmolen wordt een kruispunt aangepast en worden er middengeleiders aangebracht. Met diverse wegenbouwkundige ingrepen wordt de snelheid van het verkeer omlaag gebracht. Verder vindt er op dit stuk vooral asfaltonderhoud plaats. Bij de kern Plasmolen komen snelheidsremmers en meerdere oversteekplaatsen voor langzaam verkeer. Tussen Plasmolen en Mook vormt asfaltonderhoud weer de hoofdmoot, samen met de realisatie van een tweerichtingsfietspad aan één kant van de weg.

Eisen aan aannemers

Nu loopt dus de aanbesteding en daar moet vanaf ongeveer de definitieve gunning en de start van het werk uit volgen, met de oplevering van het civiele werk in of rond juni 2023. Het jarenlange voortraject heeft er toe geleid dat de provincie op zoek is naar een aannemer die kan zorgen voor communicatie, behoud van bereikbaarheid en het voorkomen van hinder.

Naast deze kwalitatieve aspecten worden de inschrijvingen ook op prijs beoordeeld. De provincie stelt verder eisen op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. Zo wordt er gekeken naar de CO2-uitstoot en de inzet van materieel dat geen of minder schadelijke uitstoot veroorzaakt. Maar de inschrijvers wordt ook gevraagd om zelf met duurzame oplossingen te komen voor de uitvoering van dit project.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam