Knooppunt Rijnsweerd na aanpassing

‘Tracébesluit verbreding Ring Utrecht niet goed onderbouwd’

Beeld: Rijkswaterstaat

Het tracébesluit voor de verbreding van de A12/A27 bij Utrecht is volgens de Kerngroep Ring Utrecht niet goed onderbouwd. De belangenorganisatie ziet in opgevraagde overheidsdocumenten het bewijs dat de gekozen bouwmethode om te voorkomen dat de weg onder water komt te staan nog veel onopgeloste problemen kent.

De plannen voorzien in de verbreding van de A27 tussen Houten en Bilthoven, alsmede de verbreding van delen van de A28 en A12. Met de beoogde aanpassingen moeten de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Ring Utrecht worden verbeterd. De Kerngroep Ring Utrecht vind de plannen te duur en te ingrijpend en pleit voor een variant met 2×6 rijstroken ‘binnen de bak’, waarbij veel risico’s en uitvoeringsproblemen vermeden zouden worden.

De KRU zet ook al langer vraagtekens bij de gekozen bouwmethode die moet voorkomen dat de weg onder water komt te staan als er folie onder de weg scheurt door aanlegwerkzaamheden. Het gaat dan om 70 meter diepe wanden aan weerszijden van de A27 over een lengte van 1,7 kilometer. De KRU heeft via een WOB-procedure documenten opgevraagd bij Rijkswaterstaat en andere betrokkenen. En nu die informatie is vrijgegeven, ziet de belangenorganisatie bewezen dat er is gekozen voor een bouwmethode met allerlei onopgeloste problemen, die bovendien nog niet eerder op deze schaal is toegepast.

Kritische second opinion

Zo stelt de KRU op basis van de documenten dat er toen het tracébesluit eind 2020 werd genomen nog volop discussie was over de methode met diepwanden. Er kwam een kritische second opinion waarin alle betrokkenen zich leken te vinden, maar daar was in het besluit zelf niets van terug te zien. Ook zou uit de informatie blijken dat werken vlak boven de folie niet binnen de gestelde veiligheidsmarges kan. Dat maakt de kans op scheurvorming die het gebied onder water zet een stuk groter.

De KRU stelt dat Rijkswaterstaat naar buiten toe communiceert dat de problemen met de diepwanden zijn opgelost, terwijl uit de documenten zou blijken dat dit niet zo is. “Ex-minister Cora van Nieuwenhuizen nam bewust op 17 november 2020 een in veel opzichten niet onderbouwd besluit om net ruim genoeg voor de verkiezingen in maart 2021 een voldongen feit te creëren. Het is goed mogelijk dat de Raad van State het Rijk andermaal in het ongelijk stelt”, voorspelt de organisatie. Vanwege de nieuwe rekenafstanden voor stikstofdepositie wordt momenteel gewerkt aan een wijzigingstracébesluit dat naar verwachting in de eerste helft van 2022 wordt vastgesteld.

1,5 miljard euro

De KRU stelt verder dat de keuze voor de bouwmethode de kosten voor de verbreding van de Ring Utrecht in een jaar tijd hebben verhoogd met ruim 300 miljoen, tot een totaal van ruim 1,5 miljard. En dat “voor een snelwegverbreding waarvan nut en noodzaak niet zijn bewezen, die het landgoed Amelisweerd aantast en grote risico’s en nog meer kosten met zich meebrengt.” KRU pleit daarom voor de al genoemde variant en “roept de formerende partijen in Den Haag op het huidige tracébesluit op te schorten en te kiezen voor een variant binnen de bestaande bak in Amelisweerd.”

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.