Bord fietspad

Groningen steekt nog eens 13,5 miljoen euro in fietsinfrastructuur

Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

De provincie Groningen trekt nog eens 13,5 miljoen euro uit voor het verbeteren van fietsverbindingen. Daardoor komt het totaal aan investeringen op 20 miljoen euro. Er komen nieuwe fietspaden en bestaande routes worden aangepast. De investeringen moeten de veiligheid voor fietsers naar een hoger plan tillen. Projecten waar fietsers de weg moeten delen met auto’s of vracht- en landbouwverkeer krijgen voorrang.

Recent onderzoek van de Fietsersbond wees uit dat fietsers het vervelend vinden om de weg te moeten delen met gemotoriseerde voertuigen. Ook andere klachten worden door de provincie gehoord. Routes waarover bij de Fietsersbond veel meldingen binnenkomen, zullen extra aandacht krijgen. Het bedrag wordt zoveel mogelijk gestoken in projecten die volgend jaar of in 2023 al uitvoerbaar zijn en waaraan de gemeente kan meebetalen. “Waar mogelijk worden werkzaamheden aan het fietspad gecombineerd met groot onderhoud aan de provinciale weg. Dat scheelt extra kosten en verkeersstremmingen.”

Eerder 6,5 miljoen voor vijf projecten

Groningen heeft tot nog toe vooral geld gestoken in snelle doorfietsroutes voor verbindingen met de hoofdstad, maar wil nu dat in de rest van het regionale fietsnetwerk goed te fietsen valt. In totaal gaat het om een bedrag van 13,5 miljoen euro, dat bovenop de al eerder gereserveerde 6,5 miljoen komt. Die miljoenen kwamen ten goede aan vijf projecten, waaronder een nieuwe fietsverbinding tussen Zuidhorn en Leek en een fietsbedrag bij Zoetkamp.

De nieuwe miljoenen zullen onder andere worden ingezet voor het verbeteren van verbindingen naar belangrijke plaatsen in de provincie en dan met name in routes waar veel gefietst wordt. Op die routes krijgen fietsers meer ruimte en voorrang en de fietspaden zelf worden comfortabeler. Voor de fietsroutes Appingedam – Delfzijl en Veendam – Muntendam is nu geld beschikbaar. Voor de trajecten Stadskanaal – Musselkanaal en Winschoten – Scheemda wordt onderzoek uitgevoerd. Daarmee is het totale budget tot en met 2023 verdeeld.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs