A4 Ketheltunnel, snelweg

Meerjarig kennisprogramma levensduur asfalt gelanceerd

TNO, de TU Delft en Rijkswaterstaat zijn van start gegaan met het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE). Hiermee gaan ze de komende vier jaar wetenschappelijke en toegepaste kennis opdoen over de levensduur van asfalt. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de markt en opdrachtgevers.

Dat de partijen zich met onderzoek naar dit thema bezighouden is niet nieuw, maar nu is dat ook vastgelegd in een meerjarig programma. Dat moet bijdragen aan duurzame ontwikkelingen in de wegenbouw en de transitie naar duurzame wegverharding, wat weer inspeelt op de ambities van Rijkswaterstaat om klimaatneutraal en circulair te gaan werken op en aan rijkswegen.

De kennis die KPE oplevert, moet specialisten van RWS helpen om onderbouwde beslissingen te nemen waarbij duidelijk is wat genomen maatregelen op termijn opleveren. Door de kennis te delen met de markt en publieke opdrachtgevers kunnen zij eveneens stappen zetten op het gebied van verduurzaming van asfalt.

Structurele kennis opdoen

Er zal onder meer onderzoek worden gedaan naar de invloed van veroudering, bindmiddeleigenschappen, additieven en (herhaald) hergebruik van asfalt. Er moet structureel wetenschappelijke en toegepaste kennis worden opgedaan ten behoeve van gebruik in de praktijk. TNO zal daar een bijdrage aan leveren “door vragen vanuit de praktijk te projecteren op fundamentele kennisontwikkeling en fundamentele kennis om te zetten naar innovaties.” De organisatie beschikt over de faciliteiten voor het uitvoeren van experimenten om de kwaliteit en levensduur van wegdekken te onderzoeken.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.

Meerjarig kennisprogramma levensduur asfalt gelanceerd | Infrasite
A4 Ketheltunnel, snelweg

Meerjarig kennisprogramma levensduur asfalt gelanceerd

TNO, de TU Delft en Rijkswaterstaat zijn van start gegaan met het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE). Hiermee gaan ze de komende vier jaar wetenschappelijke en toegepaste kennis opdoen over de levensduur van asfalt. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de markt en opdrachtgevers.

Dat de partijen zich met onderzoek naar dit thema bezighouden is niet nieuw, maar nu is dat ook vastgelegd in een meerjarig programma. Dat moet bijdragen aan duurzame ontwikkelingen in de wegenbouw en de transitie naar duurzame wegverharding, wat weer inspeelt op de ambities van Rijkswaterstaat om klimaatneutraal en circulair te gaan werken op en aan rijkswegen.

De kennis die KPE oplevert, moet specialisten van RWS helpen om onderbouwde beslissingen te nemen waarbij duidelijk is wat genomen maatregelen op termijn opleveren. Door de kennis te delen met de markt en publieke opdrachtgevers kunnen zij eveneens stappen zetten op het gebied van verduurzaming van asfalt.

Structurele kennis opdoen

Er zal onder meer onderzoek worden gedaan naar de invloed van veroudering, bindmiddeleigenschappen, additieven en (herhaald) hergebruik van asfalt. Er moet structureel wetenschappelijke en toegepaste kennis worden opgedaan ten behoeve van gebruik in de praktijk. TNO zal daar een bijdrage aan leveren “door vragen vanuit de praktijk te projecteren op fundamentele kennisontwikkeling en fundamentele kennis om te zetten naar innovaties.” De organisatie beschikt over de faciliteiten voor het uitvoeren van experimenten om de kwaliteit en levensduur van wegdekken te onderzoeken.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.