Haringvlietbrug. Foto: ANP

Snelheidsverlaging Haringvlietbrug om trillingen te verminderen

Haringvlietbrug. Foto: ANP (eenmalig gebruik)

De maximumsnelheid op de Haringvlietbrug gaat omlaag naar 50 kilometer per uur en het verkeer mag nog maar over één rijstrook rijden. Dit moet de trillingen in de brug verminderen en zo voorkomen dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten om een veilig gebruik van de brug te garanderen.

De brug is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Het rijdek bestaat uit aluminium platen, die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Deze trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt.

Mogelijk niet effectief

Overigens is niet helemaal zeker dat het verlagen van de maximumsnelheid op de brug het lostrillen van de klemmen helemaal zal voorkomen. Daarom monitort Rijkswaterstaat het effect. Als de maatregel effectief blijkt te zijn, kan de brug mogelijk weer vaker bediend worden voor de hoge scheepvaart. Bij onvoldoende resultaat kunnen extra maatregelen nodig zijn.

Het is al langer duidelijk dat de trillingen een probleem zijn en er zijn zelfs nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht. Er werd gehoopt dat die beter bestand zouden zijn tegen de trillingen, maar in de praktijk leveren ze niet het gewenste resultaat. Rijkswaterstaat heeft andere opties onderzocht, zoals de vervanging van het aluminium rijdek door een houten dek en de aanleg van een tijdelijke vaste brug.

Er werden echter geen kansrijke oplossingen gevonden die snel zijn te realiseren. Bovendien kosten deze alternatieven fors meer dan de huidige maatregel. De kosten voor de snelheidsverlaging, exclusief mobiliteitsmaatregelen, worden geschat op circa 5 miljoen euro.

Impact mobiliteit

De snelheidsverlaging gaat over enkele weken in, omdat dit nog moet worden voorbereid. “De verkeers- en mobiliteitsmaatregelen moeten worden uitgewerkt en de afstemming met gebruikers van de brug en brancheorganisaties vraagt tijd. Dit geldt ook voor het organiseren van de handhaving samen met de politie”, aldus Rijkswaterstaat.

Handhaving is noodzakelijk, omdat een snelheid van 50 kilometer per uur niet past bij het wegbeeld van een autosnelweg. Automobilisten zullen zich naar verwachting niet houden aan de regels als er alleen borden komen te staan. Mede op advies van de KLPD wordt de inrichting van de weg daarom aangepast door op en rond de brug per rijrichting van twee naar één rijstrook te gaan.

Hinder

Deze maatregel zal het wegverkeer hinderen. Berekeningen van Rijkswaterstaat lieten zien dat het afsluiten van één rijstrook leidt tot forse files op de A29 en op de A16. Er wordt geprobeerd de hinder te beperken door aan een deel van het verkeer een alternatief te bieden en door het aanmoedigen van buiten de spits reizen. De reistijd rond de Haringvlietbrug kan tijdens een avondspits op een werkdag uitkomen op ongeveer 30 minuten.

De vervanging van de klep van de brug staat halverwege 2023 gepland. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. De Haringvlietbrug zal tijdens de vervanging van de klep meerdere weken gestremd zijn voor het wegverkeer. Rijkswaterstaat moet de komende jaren werken aan de vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Die zijn verouderd en worden inmiddels ook intensiever belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer.

Onderwerpen: ,

Auteur: Inge Jacobs

Snelheidsverlaging Haringvlietbrug om trillingen te verminderen | Infrasite
Haringvlietbrug. Foto: ANP

Snelheidsverlaging Haringvlietbrug om trillingen te verminderen

Haringvlietbrug. Foto: ANP (eenmalig gebruik)

De maximumsnelheid op de Haringvlietbrug gaat omlaag naar 50 kilometer per uur en het verkeer mag nog maar over één rijstrook rijden. Dit moet de trillingen in de brug verminderen en zo voorkomen dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten om een veilig gebruik van de brug te garanderen.

De brug is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Het rijdek bestaat uit aluminium platen, die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Deze trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt.

Mogelijk niet effectief

Overigens is niet helemaal zeker dat het verlagen van de maximumsnelheid op de brug het lostrillen van de klemmen helemaal zal voorkomen. Daarom monitort Rijkswaterstaat het effect. Als de maatregel effectief blijkt te zijn, kan de brug mogelijk weer vaker bediend worden voor de hoge scheepvaart. Bij onvoldoende resultaat kunnen extra maatregelen nodig zijn.

Het is al langer duidelijk dat de trillingen een probleem zijn en er zijn zelfs nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht. Er werd gehoopt dat die beter bestand zouden zijn tegen de trillingen, maar in de praktijk leveren ze niet het gewenste resultaat. Rijkswaterstaat heeft andere opties onderzocht, zoals de vervanging van het aluminium rijdek door een houten dek en de aanleg van een tijdelijke vaste brug.

Er werden echter geen kansrijke oplossingen gevonden die snel zijn te realiseren. Bovendien kosten deze alternatieven fors meer dan de huidige maatregel. De kosten voor de snelheidsverlaging, exclusief mobiliteitsmaatregelen, worden geschat op circa 5 miljoen euro.

Impact mobiliteit

De snelheidsverlaging gaat over enkele weken in, omdat dit nog moet worden voorbereid. “De verkeers- en mobiliteitsmaatregelen moeten worden uitgewerkt en de afstemming met gebruikers van de brug en brancheorganisaties vraagt tijd. Dit geldt ook voor het organiseren van de handhaving samen met de politie”, aldus Rijkswaterstaat.

Handhaving is noodzakelijk, omdat een snelheid van 50 kilometer per uur niet past bij het wegbeeld van een autosnelweg. Automobilisten zullen zich naar verwachting niet houden aan de regels als er alleen borden komen te staan. Mede op advies van de KLPD wordt de inrichting van de weg daarom aangepast door op en rond de brug per rijrichting van twee naar één rijstrook te gaan.

Hinder

Deze maatregel zal het wegverkeer hinderen. Berekeningen van Rijkswaterstaat lieten zien dat het afsluiten van één rijstrook leidt tot forse files op de A29 en op de A16. Er wordt geprobeerd de hinder te beperken door aan een deel van het verkeer een alternatief te bieden en door het aanmoedigen van buiten de spits reizen. De reistijd rond de Haringvlietbrug kan tijdens een avondspits op een werkdag uitkomen op ongeveer 30 minuten.

De vervanging van de klep van de brug staat halverwege 2023 gepland. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. De Haringvlietbrug zal tijdens de vervanging van de klep meerdere weken gestremd zijn voor het wegverkeer. Rijkswaterstaat moet de komende jaren werken aan de vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Die zijn verouderd en worden inmiddels ook intensiever belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer.

Onderwerpen: ,

Auteur: Inge Jacobs