A27 bij Utrecht. Foto: iStock / Dafinchi

Minister: nadelen verbreding A27 vallen mee

Groenekan, the Netherlands. October 2019. The a17 highway near the city of Utrecht in the Netherlands.

De nadelen van het verbreden van de A27 bij natuurgebied Amelisweerd worden overschat. Dat vindt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij stelt dat de discussie over de wegverbreding wel in het juiste perspectief moet worden geplaatst.

Tegenstanders van de verbreding vinden namelijk dat deze ten koste gaat van de omliggende natuur. Van Nieuwenhuizen geeft aan dat er slechts op een stuk van 15 meter bomen hoeven te worden gekapt, ofwel minder dan een half procent van het totale natuurgebied. Ze geeft verder aan dat er stiller asfalt komt te liggen, waardoor de geluidsproductie met zo’n 10 decibel zal afnemen. Ook wordt aan alle grenswaarden voor schadelijke uitstoot voldaan.

Niet meer nodig

De kritiek op de verbreding gaat niet alleen over de invloed ervan op de omringende natuur. Diverse partijen in de Tweede Kamer vragen zich af of de verbreding nog wel nodig is nu er door de coronacrisis veel meer mensen thuiswerken. Dit zal ook in de toekomst voor een deel zo blijven, waardoor de verwachting is dat wegen minder gebruikt zullen worden.

De minister vindt dat het project nog steeds van groot belang is voor de doorstroming en veiligheid. Maar GroenLinks en de SP wijzen op onderzoek waaruit blijkt dat de doorstroming helemaal geen baat heeft bij de weguitbreiding en dat er vooral lokaal verkeer rijdt omdat daarvoor geen alternatief is. De partijen zijn verder kritisch op het feit dat 130.000 handtekeningen tegen het project niet tot heroverweging van de plannen hebben geleid.

Stikstofregels

Momenteel worden de plannen voor de verbreding bekeken door de Raad van State. Die beoordeelt of ze wel voldoen aan bijvoorbeeld de stikstofregels. Eerdere snelwegprojecten, zoals de verlenging van de A15, schoten op dat vlak tekort en werden teruggestuurd. De minister moet haar stikstofberekening daarvoor beter onderbouwen. De Raad van State oordeelt na de zomer of de uitbreiding van de A27 in de beoogde vorm kan doorgaan.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Minister: nadelen verbreding A27 vallen mee | Infrasite
A27 bij Utrecht. Foto: iStock / Dafinchi

Minister: nadelen verbreding A27 vallen mee

Groenekan, the Netherlands. October 2019. The a17 highway near the city of Utrecht in the Netherlands.

De nadelen van het verbreden van de A27 bij natuurgebied Amelisweerd worden overschat. Dat vindt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij stelt dat de discussie over de wegverbreding wel in het juiste perspectief moet worden geplaatst.

Tegenstanders van de verbreding vinden namelijk dat deze ten koste gaat van de omliggende natuur. Van Nieuwenhuizen geeft aan dat er slechts op een stuk van 15 meter bomen hoeven te worden gekapt, ofwel minder dan een half procent van het totale natuurgebied. Ze geeft verder aan dat er stiller asfalt komt te liggen, waardoor de geluidsproductie met zo’n 10 decibel zal afnemen. Ook wordt aan alle grenswaarden voor schadelijke uitstoot voldaan.

Niet meer nodig

De kritiek op de verbreding gaat niet alleen over de invloed ervan op de omringende natuur. Diverse partijen in de Tweede Kamer vragen zich af of de verbreding nog wel nodig is nu er door de coronacrisis veel meer mensen thuiswerken. Dit zal ook in de toekomst voor een deel zo blijven, waardoor de verwachting is dat wegen minder gebruikt zullen worden.

De minister vindt dat het project nog steeds van groot belang is voor de doorstroming en veiligheid. Maar GroenLinks en de SP wijzen op onderzoek waaruit blijkt dat de doorstroming helemaal geen baat heeft bij de weguitbreiding en dat er vooral lokaal verkeer rijdt omdat daarvoor geen alternatief is. De partijen zijn verder kritisch op het feit dat 130.000 handtekeningen tegen het project niet tot heroverweging van de plannen hebben geleid.

Stikstofregels

Momenteel worden de plannen voor de verbreding bekeken door de Raad van State. Die beoordeelt of ze wel voldoen aan bijvoorbeeld de stikstofregels. Eerdere snelwegprojecten, zoals de verlenging van de A15, schoten op dat vlak tekort en werden teruggestuurd. De minister moet haar stikstofberekening daarvoor beter onderbouwen. De Raad van State oordeelt na de zomer of de uitbreiding van de A27 in de beoogde vorm kan doorgaan.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam