Rijnbrug. Foto: provincie Utrecht

Verbreding brug en rondweg Utrecht vertraagd door stikstofvraagstuk

Foto: nieuwsbericht provincie Utrecht

De verbredingen van de Rijnbrug bij Rhenen en de Rondweg-Oost in Veenendaal zijn voor onbepaalde tijd vertraagd. De uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit ViA15 maakt het voor de provincie Utrecht nodig om ook voor deze projecten de stikstofuitstoot ná de verbreding nader te onderzoeken.

Die uitspraak van de Raad van State wordt gezien als één met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de wegenbouw in Nederland. Het megaproject ViA15 beoogt het verbreden en doortrekken van de A15 en A12. Maar de Raad van State keurde de plannen nog niet goed. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet verder onderzoeken wat de stikstofuitstoot voor omliggende natuurgebieden is als de uitbreiding is gerealiseerd. Mede omdat voor dit project een gangbaar rekenmodel voor stikstofuitstoot is gebruikt, zal het uiteindelijk wel of niet doorgaan van ViA15 ook gevolgen hebben voor andere wegenbouwprojecten.

Duur van de vertraging

Dat is dan ook de uitleg van de provincie Utrecht voor de vertraging van de brug en rondweg. “Ook andere infraprojecten met een stikstofneerslag tot minimaal 5 kilometer in Nederland hebben te maken met eenzelfde vertraging. Omdat wetgeving, beleid en jurisprudentie over stikstof voortdurend in ontwikkeling zijn en de voorgeschreven rekenmethode ter discussie staat. De duur van de vertraging is afhankelijk van de verschillende bestuurlijke trajecten die lopen om tot gedragen oplossingen te komen.”

De projecten kregen enkele jaren geleden groen licht van Provinciale Staten. Bij het plan voor de brug is ook de provincie Gelderland betrokken. Er moeten provinciale inpassingsplannen gemaakt om de projecten juridisch en planologisch haalbaar te maken. Daarvoor is onder meer onderzoek gedaan naar lucht, stikstof, geluid, waterhuishouding, natuur, cultuurhistorie en archeologie.

Toename stikstofneerslag beperken

Deze onderzoeken dienen ook als basis voor het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen, waaronder die inzake de Wet natuurbescherming. “Uit onderzoek is gebleken dat er bij verbreding een toename is van stikstofneerslag op de nabijgelegen Natura2000-gebieden Binnenveld en Rijntakken. Op dit moment bekijken we of we deze toename voor beide projecten kunnen beperken en of de door ons gebruikte en voorgeschreven rekenmethode wel de juiste is.”

Bepaalde onderzoeken moeten opnieuw worden gedaan en wellicht is ook aanvullend onderzoek nodig. Dat is mede afhankelijk van nieuw te vormen landelijk beleid, inclusief onderbouwde rekenmethodes voor de stikstofuitstoot. En omdat daarin nog veel onduidelijk is, kan er nog niets definitiefs worden gezegd over de planning van de verbreding van de Rijnbrug en de Rondweg-Oost en de procedures die aan die werkzaamheden voorafgaan.

Lees ook: Meer onderzoek nodig naar stikstoffect tracébesluit ViA15

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Verbreding brug en rondweg Utrecht vertraagd door stikstofvraagstuk | Infrasite
Rijnbrug. Foto: provincie Utrecht

Verbreding brug en rondweg Utrecht vertraagd door stikstofvraagstuk

Foto: nieuwsbericht provincie Utrecht

De verbredingen van de Rijnbrug bij Rhenen en de Rondweg-Oost in Veenendaal zijn voor onbepaalde tijd vertraagd. De uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit ViA15 maakt het voor de provincie Utrecht nodig om ook voor deze projecten de stikstofuitstoot ná de verbreding nader te onderzoeken.

Die uitspraak van de Raad van State wordt gezien als één met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de wegenbouw in Nederland. Het megaproject ViA15 beoogt het verbreden en doortrekken van de A15 en A12. Maar de Raad van State keurde de plannen nog niet goed. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet verder onderzoeken wat de stikstofuitstoot voor omliggende natuurgebieden is als de uitbreiding is gerealiseerd. Mede omdat voor dit project een gangbaar rekenmodel voor stikstofuitstoot is gebruikt, zal het uiteindelijk wel of niet doorgaan van ViA15 ook gevolgen hebben voor andere wegenbouwprojecten.

Duur van de vertraging

Dat is dan ook de uitleg van de provincie Utrecht voor de vertraging van de brug en rondweg. “Ook andere infraprojecten met een stikstofneerslag tot minimaal 5 kilometer in Nederland hebben te maken met eenzelfde vertraging. Omdat wetgeving, beleid en jurisprudentie over stikstof voortdurend in ontwikkeling zijn en de voorgeschreven rekenmethode ter discussie staat. De duur van de vertraging is afhankelijk van de verschillende bestuurlijke trajecten die lopen om tot gedragen oplossingen te komen.”

De projecten kregen enkele jaren geleden groen licht van Provinciale Staten. Bij het plan voor de brug is ook de provincie Gelderland betrokken. Er moeten provinciale inpassingsplannen gemaakt om de projecten juridisch en planologisch haalbaar te maken. Daarvoor is onder meer onderzoek gedaan naar lucht, stikstof, geluid, waterhuishouding, natuur, cultuurhistorie en archeologie.

Toename stikstofneerslag beperken

Deze onderzoeken dienen ook als basis voor het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen, waaronder die inzake de Wet natuurbescherming. “Uit onderzoek is gebleken dat er bij verbreding een toename is van stikstofneerslag op de nabijgelegen Natura2000-gebieden Binnenveld en Rijntakken. Op dit moment bekijken we of we deze toename voor beide projecten kunnen beperken en of de door ons gebruikte en voorgeschreven rekenmethode wel de juiste is.”

Bepaalde onderzoeken moeten opnieuw worden gedaan en wellicht is ook aanvullend onderzoek nodig. Dat is mede afhankelijk van nieuw te vormen landelijk beleid, inclusief onderbouwde rekenmethodes voor de stikstofuitstoot. En omdat daarin nog veel onduidelijk is, kan er nog niets definitiefs worden gezegd over de planning van de verbreding van de Rijnbrug en de Rondweg-Oost en de procedures die aan die werkzaamheden voorafgaan.

Lees ook: Meer onderzoek nodig naar stikstoffect tracébesluit ViA15

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam