Asfalt A2. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Raad van State geeft groen licht voor verbreding A2

Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

De verbreding van de A2 over een traject van 18 kilometer in Limburg kan doorgaan volgens het tracébesluit uit 2019. Vrijwel alle bezwaren van omwonenden zijn ongegrond verklaard door de Raad van State. Wel moeten er bij de laatste 150 meter van het geluidsscherm bij Echt bomen worden aangeplant.

Het tracébesluit over snelwegverbreding tussen Het Vonderen en Kerensheide werd in december 2019 vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Waar er nu twee rijstroken en een spitsstrook in beide richtingen zijn, moeten dat drie rijstroken en een vluchtstrook in beide richtingen worden. Zo moet het tracé minder gevoelig worden voor verstoringen.

Bezwaren ongegrond

Omwonenden en bedrijven in de omgeving van het stuk snelweg waren echter niet blij met de plannen. Zij vrezen de negatieve gevolgen voor woon- en leefklimaat en bedrijfsvoering. Uiteindelijk kwam de Raad van State eraan te pas om uitsluitsel te geven in deze zaak. Die verklaarde vrijwel alle bezwaren tegen het tracébesluit ongegrond. Het enige dat de omwonenden en bedrijven hebben bereikt, is dat er langs de laatste 150 meter van het geluidsscherm bij Echt bomen moeten worden aangeplant. Alleen op dat punt wordt het tracébesluit daarom aangepast en het ministerie moet voor de partijen in kwestie op dit ene punt ook de proceskosten betalen.

Los daarvan is dit uiteraard een belangrijke overwinning voor IenW. De aanbesteding van het werk en de voorbereiding daarop kunnen nu onverminderd doorgaan, laat het ministerie in een reactie weten. “Het verbeteren van de bereikbaarheid in Midden-Limburg is van groot belang voor iedereen die hier werkt en woont. Minder files, minder sluipverkeer; dit stukje Nederland wordt veiliger en beter bereikbaar en dat is winst”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen.

Elf viaducten en onderdoorgangen vernieuwd

De verbreding van de A2 moet in 2022 van start gaan en in 2027 zijn afgerond. Over 18 kilometer wordt er uitgebreid van twee keer twee rijstroken met spitssroken naar twee keer drie rijstroken met vluchtstroken. Onderweg worden elf viaducten en onderdoorgangen vernieuwd, terwijl er vier niet aangepast worden. De verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen wordt aangepast om beter aan te sluiten op het nieuwe ontwerp van de A2. Verder komen er drie grote faunapassages en een parkway, ofwel een 15 meter brede groenzone aan beide zijden van de weg.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.