A2 groen, snelweg. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Kenniscentrum opgericht om overlast bevers op weg en spoor tegen te gaan

ProRail, Rijkswaterstaat, TOWA, de Unie van Waterschappen, BIJ12, Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging hebben het Kenniscentrum Bever opgericht. De partijen wisselen samen kennis uit over deze diersoort en ontwikkelen samen preventieve maatregelen om te voorkomen dat de beverpopulatie problemen veroorzaakt op de weg of het spoor.

Nadat bevers lange tijd uitgestorven waren in Nederland, is de populatie van deze diersoort sinds 1988 weer gaan groeien. Dit heeft op veel plekken positieve gevolgen voor de biodiversiteit, maar levert ook problemen op, zoals omgeknaagde bomen op de weg of het spoor, beverholen in spoordijken en wateroverlast door beverdammen.

Samenwerking

Om de uitdagingen van de groeiende beverpopulatie samen aan te gaan hebben TOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, BIJ12, Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging het Kenniscentrum Bever opgericht. Om duurzaam met de bever samen te leven, is het delen van kennis en het bundelen van krachten volgens de partijen van groot belang.

Bevers zijn via de Europese Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescherming beschermd. Conflicten worden zoveel mogelijk opgelost door het verminderen van negatieve effecten of door compenserende maatregelen. Denk hierbij aan het plaatsen van rasters of het aanbrengen van een ‘beaver deceiver’ in een dam (buis waarmee de waterstand wordt verlaagd).

Kennis delen

De komende maanden wordt bestaande informatie verzameld op het gebied van ecologie, verspreiding, monitoring, knelpunten, oplossingen en wetgeving. Begin november 2021 zal de website van het kenniscentrum gelanceerd worden met meer informatie over de bever. Ook wordt er aan het einde van het jaar een evenement georganiseerd om informatie over de bever te delen.

Lees ook: Bevers mogen verwijderd worden als ze waterkeringen dreigen te verzwakken

Onderwerpen:

Auteur: Marieke van Gompel