Flevowegen asfalteren. Foto: provincie Flevoland

Nieuw rotonde Lelystad moet in alle opzichten duurzaam zijn

Bij de aanleg van een rotonde in Lelystad staat duurzaamheid centraal. Dat is onder meer terug te zien in het materiaalgebruik, dat 40 procent minder milieu-impact moet hebben dan gebruikelijk.

Met de aanleg van de rotonde is op 1 maart begonnen. Deze komt te liggen op de kruising van de van de Dronterweg en de Swifterringweg. De al genoemde CO2-Prestatieladder helpt bedrijven en organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en terug te dringen. De eerste drie treden gaan over de eigen CO2-uitstoot, de tredes vier en vijf hebben betrekking op de uitstoot van de keten waarvan de organisatie in kwestie deel uitmaakt.

De provincie Flevoland heeft voorafgaand aan het in de markt zetten van deze opdracht berekend wat de milieu-impact zou zijn als de rotonde werd gerealiseerd met materialen die standaard worden voorgeschreven. “Vervolgens is aan de inschrijvers gevraagd om met een ontwerpvoorstel te komen dat een lagere milieu-impact heeft voor de te gebruiken materialen. Hierbij is een reductiedoelstelling meegegeven van 40 procent. De opdracht is gewonnen door een ontwerp dat, door het gebruik van duurzamere materialen voor zowel de rotonde als de tijdelijke bypass, voldoet aan de doelstelling van 40 procent.”

CO2-uitstoot voorkomen en gecompenseerd

Met de aannemer is verder afgesproken dat de brandstof die wordt gebruikt tijdens het project minimaal 50 procent minder CO2 uitstoot dan reguliere brandstof. “Daarnaast zorgt de tijdelijke bypass ervoor dat het verkeer niet hoeft om te rijden. Hiermee wordt extra CO2-uitstoot voorkomen omdat weggebruikers geen  langere reisafstand hoeven af te leggen als gevolg van een omleiding.” De aanleg van de bypass zorgt uiteraard ook voor CO2-uitstoot, maar volgens de provincie wordt die dankzij het gebruik van diezelfde bypass en het gebruik van duurzame materialen gecompenseerd.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.

Nieuw rotonde Lelystad moet in alle opzichten duurzaam zijn | Infrasite
Flevowegen asfalteren. Foto: provincie Flevoland

Nieuw rotonde Lelystad moet in alle opzichten duurzaam zijn

Bij de aanleg van een rotonde in Lelystad staat duurzaamheid centraal. Dat is onder meer terug te zien in het materiaalgebruik, dat 40 procent minder milieu-impact moet hebben dan gebruikelijk.

Met de aanleg van de rotonde is op 1 maart begonnen. Deze komt te liggen op de kruising van de van de Dronterweg en de Swifterringweg. De al genoemde CO2-Prestatieladder helpt bedrijven en organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en terug te dringen. De eerste drie treden gaan over de eigen CO2-uitstoot, de tredes vier en vijf hebben betrekking op de uitstoot van de keten waarvan de organisatie in kwestie deel uitmaakt.

De provincie Flevoland heeft voorafgaand aan het in de markt zetten van deze opdracht berekend wat de milieu-impact zou zijn als de rotonde werd gerealiseerd met materialen die standaard worden voorgeschreven. “Vervolgens is aan de inschrijvers gevraagd om met een ontwerpvoorstel te komen dat een lagere milieu-impact heeft voor de te gebruiken materialen. Hierbij is een reductiedoelstelling meegegeven van 40 procent. De opdracht is gewonnen door een ontwerp dat, door het gebruik van duurzamere materialen voor zowel de rotonde als de tijdelijke bypass, voldoet aan de doelstelling van 40 procent.”

CO2-uitstoot voorkomen en gecompenseerd

Met de aannemer is verder afgesproken dat de brandstof die wordt gebruikt tijdens het project minimaal 50 procent minder CO2 uitstoot dan reguliere brandstof. “Daarnaast zorgt de tijdelijke bypass ervoor dat het verkeer niet hoeft om te rijden. Hiermee wordt extra CO2-uitstoot voorkomen omdat weggebruikers geen  langere reisafstand hoeven af te leggen als gevolg van een omleiding.” De aanleg van de bypass zorgt uiteraard ook voor CO2-uitstoot, maar volgens de provincie wordt die dankzij het gebruik van diezelfde bypass en het gebruik van duurzame materialen gecompenseerd.

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.