GDG CROW

Data nodig voor betere eisen geluidreducerende deklaag asfalt

Foto: nieuwsbericht CROW

Bij een dunne, geluidreducerende deklaag (DGD) op asfalt hoort de plicht om data te leveren over het rafelingsgedrag van die deklaag, maar dat gebeurt lang niet altijd. De RAW-werkgroep Asfalt van CROW heeft die data echter hard nodig om de eisen die aan DGD’s worden gesteld te verbeteren en doet een oproep aan alle partijen om die gegevens ook aan te leveren.

CROW werkt er met diverse werkgroepen aan om de RAW-besteksystematiek voor het realiseren van contracten in grond-, weg- en waterbouw actueel en op peil te houden. Daarbij is ook aandacht voor (betrekkelijk) nieuwe ontwikkelingen als de geluidreducerende deklaag op asfalt. Het ontbreekt echter nog aan eenduidige eisen om de weerstand tegen rafeling van de DGD te bepalen en voor de rafeling zelf. Momenteel wordt er zelfs met drie meetmethoden gewerkt om de weerstand tegen rafeling te bepalen.

Om dit alles naar een hoger plan te tillen, heeft de werkgroep Asfalt van CROW dus data nodig. Alleen dan kunnen er concrete eisen worden gesteld en vergelijkingen worden gemaakt tussen de meetmethoden die nu worden gebruikt. Die gegevens moeten komen uit onderzoek dat aannemers en verwerkers zelf doen naar de deklagen die ze aanbrengen. Maar hoewel het verzamelen van die data verplicht is en er geregeld met DGD wordt gewerkt, is de hoeveelheid gegevens te gering, aldus CROW.

Dringend nodig

“Voor de jaarversie 2025 van de RAW wil de werkgroep Asfalt graag stappen zetten met de eisen voor DGD’s. Om dat te kunnen doen hebben we die data dus nú dringend nodig, op zo kort mogelijke termijn.” Werkgroep en CROW als geheel doen aan iedere opdrachtgever die het aanbrengen van een DGD met een resultaatsverplichting in het bestek opneemt een verzoek: “Om er bij de aannemer op te blijven aandringen dat hij die data levert, en ook om goed te controleren dat het werkelijk gebeurt. Als dat tot discussie dreigt te leiden, zou een simpele verwijzing naar de verplichting voldoende moeten zijn, want die staat gewoon al in de RAW.”

“Iedere aannemer die een DGD aanlegt, drukt de werkgroep Asfalt op het hart om dat rafelingonderzoek en de bijbehorende inspecties daadwerkelijk te doen en de data aan CROW beschikbaar te stellen”, gaat de oproep verder. “De RAW-werkgroep Asfalt staat echt te trappelen om daarmee aan de slag te gaan, zodat er in de RAW 2025 eindelijk een aantal eenduidige, concrete eisen voor DGD’s kunnen worden opgenomen.” benadrukt wordt nog dat dit via de gebruikelijke procedures zal gaan, inclusief inzage in het ontwerp.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.