Noord-Holland werk aan de weg

Provincie Noord-Holland haalt infraprojecten naar voren

Negen infraprojecten in Noord-Holland kunnen sneller van start gaan dan aanvankelijk gepland, teneinde de wegenbouw in deze coronatijd aan het werk te houden. Provinciale Staten hadden in dit voorjaar gevraagd om een inventarisatie van projecten die zich lenen voor versnelling. In totaal vertegenwoordigen de geselecteerde projecten een waarde van 15 miljoen euro.

Het gaat zowel om projecten in de uitvoeringsfase als om opdrachten voor onderzoek en ontwerp. Zo kan er versneld begonnen worden met het baggeren van de Amstel en met het plaatsen van laadpalen op de P+R Getsewoud. Datzelfde geldt voor de opdracht voor het 3D-betonprinten van een aantal fietsbruggen en het vervangen van verkeerslichten.

Projecten die nog niet aan uitvoering toe zijn, maar wel naar voren gehaald kunnen worden zijn onder meer onderzoek of uitwerking van plannen naar de Kruiswegcorridor in Hoofddorp en de vervanging van wachtplaatsen bij de Braaksluis. Ook het uitwerken van een aantal maatregelen uit de Verkenning Fokkerweg/Bosrandweg bij Amstelveen kan versneld worden, net als het maken van het ontwerp voor een rotonde in de N242 bij Agriport in Middenmeer. Verder kan gekeken worden of de vervanging van de straatverlichting door duurzame LED eerder kan worden uitgevoerd.

Grote gevolgen voor wegenbouwers

De onderzoeksprojecten leveren op termijn weer werk op voor aannemers. Daarom is het volgens gedeputeerde Jeroen Olthof (mobiliteit en bereikbaarheid) voor de continuïteit van de werkstroom van belang dat ze doorgaan. “Op dit moment stagneert de omzet vooral bij de technische adviesbureaus. Dat kan over een paar jaar ook grote gevolgen hebben voor de wegenbouwers. Door een aantal onderzoeks- en ontwerpopdrachten eerder te geven, houden we ook op termijn de aannemers aan het werk.” Het geld voor de projecten is al gereserveerd, maar Provinciale Staten moet nog wel toestemming geven om dat eerder uit te geven.

Eerder dit jaar, tijdens de lockdown na de corona-uitbraak, is er waar mogelijk ook al onderhoudswerk aan de provinciale wegen naar voren gehaald. Het voordeel was dat de aannemers goed door konden werken omdat het rustig was op de wegen.

Auteur: Redactie Infrasite