Bord werk in uitvoering

Noord-Holland investeert 169 miljoen euro in opknappen infrastructuur

Het provinciebestuur van Noord-Holland is van plan om volgend jaar 169 miljoen euro uit te trekken voor onderhoud, verbetering en vervanging van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Het voorstel moet nog wel goedgekeurd worden door Provinciale Staten, die er in november over moet beslissen tijdens de behandeling van de begroting voor 2021.

Het gaat om een groot aantal uiteenlopende projecten, verspreid over de hele provincie. In de Kop van Noord-Holland is de provincie bijvoorbeeld gestart met het vervangen van de Koopvaardersschutsluis. Ook wordt er gewerkt aan de oeverbeschoeiing in onder andere het Schagerkanaal en het Noordhollandsch Kanaal.

In de regio rondom Alkmaar is de provincie bezig met de voorbereiding voor de renovatie van het beweegbare deel van de Schoorldammerbrug. Daarnaast werkt de provincie aan een plan voor matrixborden boven de N242 tussen de A9 en de Nollenweg. Op stapel staan ook werkzaamheden aan de provinciale weg N243 tussen Alkmaar en Avenhorn.

HOV

In de Zaanstreek zijn bijna alle voorbereidingen voor de vervanging van de Zaanbrug afgerond en kan de aannemer in het voorjaar van 2021 starten met de werkzaamheden. Samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk legt de provincie busbanen aan tussen de Velsertunnel en het station van Beverwijk. Als onderdeel van die werkzaamheden komt er een nieuwe fietsonderdoorgang naar Velsen-Noord.

In het zuidelijk deel van de provincie zijn er vergevorderde plannen voor een Hoogwaardig-Openbaar-Vervoer-halte bij de hoofdingang van Royal FloraHolland en voor de aanleg van een voetgangersbrug (met liften én trappen) over de Legmeerdijk (N231). Om meer mensen te bewegen de fiets naar werk of studie te pakken, onderzoekt de provincie wat er aan het fietspad langs de N196 tussen Hoofddorp en Aalsmeer moet worden verbeterd.

In de Gooi en Vechtstreek wordt al een aantal jaar gewerkt aan de aanleg van een Hoogwaardig-Openbaar-Vervoer-verbinding tussen het busstation van Huizen en het treinstation van Hilversum. Ook wordt de aanleg van een verkeersplein voorbereid op de plek van het kruispunt van de N525 met de Westerheide/Oude Postweg in Laren.

Meerjarenprogramma

In totaal heeft de provincie Noord-Holland 645 kilometer wegen, 50 kilometer vrijliggende busbanen en 246 kilometer vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Daarnaast heeft de provincie 590 kunstwerken, zoals bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten. In het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur staan alle werkzaamheden voor de periode van 2021 tot 2028, waarover Provinciale Staten jaarlijks beslissen.

Auteur: Redactie Infrasite