Webinar over MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert op 6 en 7 mei 2020 4 online informatiebijeenkomsten over de voortgang in de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem.

Deelnemers aan het webinar krijgen na een presentatie de mogelijkheid om vragen te stellen. In verband met de maatregelen rond het coronavirus zijn er dit keer 4 identieke online sessies in plaats van een inloopbijeenkomst.

Vervolgbijeenkomst MIRT-verkenning A15

Eind vorig jaar, op 14 november 2019, is voor deze verkenning de 1e inloopbijeenkomst geweest. Toen hebben aanwezigen informatie over het gebied, knelpunten en mogelijke oplossingen aangedragen. Inmiddels heeft op basis van alle verzamelde informatie die in de verkenning naar voren is gekomen, de 1e selectie van mogelijke oplossingen plaatsgevonden. Deze zijn opgenomen in een aantal maatregelpakketten die verder worden uitgewerkt.

Toelichting online bijeenkomst

In de online bijeenkomst is aandacht voor een toelichting op het proces van selectie, de samenstelling van de maatregelpakketten (onder andere de 1e analyseresultaten van de pakketten) en een doorkijk naar de volgende stappen.

Waar en wanneer?

De sessies vinden plaats op:

  • woensdag 6 mei van 16.00 tot 17.00 uur of van 20.00 tot 21.00 uur
  • donderdag 7 mei van 16.00 tot 17.00 uur of van 20.00 tot 21.00 uur

Alle sessies starten met de presentatie van een half uur. Aansluitend kunnen deelnemers online vragen stellen. Deelnemers wordt ook gevraagd een aantal enquêtevragen te beantwoorden. Meer informatie over het project en hoe men kan meedoen aan de online bijeenkomst is te vinden op de website MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem.

MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

In 2017 is een verkeersbrede studie gedaan naar de gehele snelweg A15 vanaf Rotterdam tot aan de Duitse grens. Het traject Papendrecht-Gorinchem kwam naar voren als traject waar veel files ontstaan. De weg kent hier dagelijks vertragingen die naar verwachting in de toekomst nog veel groter worden. Door de hoge filedruk zijn er ook veel ongevallen.

De A15 is belangrijk voor de Nederlandse economie. Zo verbindt deze rijksweg de dorpen en steden in de regio met elkaar. Daarnaast is het een belangrijke schakel voor het vervoer van goederen tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. In de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem zoeken we een oplossing om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren op de A15 ten westen van de aansluiting Sliedrecht-West tot en met de aansluiting Arkel, ten oosten van knooppunt Gorinchem.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat