Missie geslaagd: snelheidsverlaging snel en veilig doorgevoerd

Foto: Ivo Ketelaar

Met een maximumsnelheid van 100 km/h overdag maakt de overheid de weg vrij voor nieuwe bouw- en infraprojecten. Dankzij goede samenwerking wisten Rijkswaterstaat en onderhoudsaannemers deze maatregel snel én veilig door te voeren.

Sinds 16 maart 2020 is de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen overdag teruggebracht naar 100 km/h. Voor Rijkswaterstaat en marktpartijen een grote uitdaging: verspreid over het hele land moesten 4.000 vaste borden worden geplaatst. Maar ook op de verkeerscentrales waren aanpassingen nodig. Bij de uitvoering van deze omvangrijke operatie stonden voor Rijkswaterstaat 2 zaken voorop: veiligheid en snelle uitvoering.

Onderhoudsaannemers kennen de wegen

Om de klus zo snel mogelijk te klaren, schakelde Rijkswaterstaat onderhoudsaannemers in: marktpartijen die de rijkswegen onderhouden volgens een prestatiecontract of Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM). Lieke Vrancken, landelijk coördinator realisatie snelheidsverlaging: ‘Zij kennen de betreffende wegen heel goed en zijn er normaal ook verantwoordelijk voor dat de bebording volgens de wetgeving op orde is.’ Projectmanager Ludo Hennissen vult aan: ‘De contracten zijn al gesloten. Daardoor konden we voor deze klus eenvoudig gebruikmaken van de bestaande processen.’

Soepel verlopen

Vrancken vertelt dat er per perceel in de regio een bebordingsplan kwam en een plan met verkeersmaatregelen voor een veilige uitvoering. Met succes, benadrukt Hennissen. ‘De werkzaamheden zijn heel soepel verlopen zonder noemenswaardige files en stremmingen. Alles is veilig uitgevoerd én iedereen was op tijd klaar.’ Vrancken: ‘Dat komt deels doordat we gebruik konden maken van bestaande processen, maar vooral ook door de goede samenwerking, zowel met de marktpartijen als intern. We hebben onszelf naar buiten toe echt als 1 Rijkswaterstaat laten zien.’

Veilig of niet

Die samenwerking was ook belangrijk voor het borgen van de veiligheid. ‘Iedereen was goed voorbereid’, stelt Hennissen. ‘We hebben van begin af aan gezorgd voor goede afstemming met de marktpartijen. We hebben ze gevraagd hoe lang zij nodig zouden hebben om deze operatie uit te voeren. Daarbij was het motto ‘veilig of niet’. We wilden de klus snel klaren, maar niet met een stopwatch bij het plaatsen van de borden gaan staan; een optimale afzetting was belangrijker. Daar hebben we ook toezicht op gehouden door steeds te vragen naar de voortgang. Dat hadden we nog wel beter van tevoren kunnen afstemmen. Nu rapporteerde iedereen op zijn eigen manier. Maar het voornaamste is dat we knelpunten in de planning en bij de veiligheid steeds samen hebben besproken en opgelost. Met elkaar in gesprek blijven is heel belangrijk.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat