Flevoland investeert 20 miljoen in wegen, vaarwegen en fietspaden

In de maanden maart tot en met oktober van dit jaar voert de provincie Flevoland werkzaamheden uit aan wegen, fietspaden en vaarwegen. In 2020 investeert de provincie 20 miljoen om onderhoud uit te voeren en de belangrijkste knelpunten aan te pakken. Op de projectkaart Infra 2020 ziet u in een oogopslag welke projecten dat zijn en waar. Het is daarbij mogelijk dat de effecten van de coronacrisis gevolgen hebben voor de planning en de uitvoering van de werkzaamheden.

Bij een aantal projecten kunnen we niet uitsluiten dat het verkeer hinder kan ondervinden of een alternatieve route moet rijden. Uiteraard doen we wat mogelijk is om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Wat gaan we doen?

In 2020 voert de provincie meer dan 35 onderhoudsprojecten uit in heel Flevoland die variëren van het vernieuwen van wegen en fietspaden tot het vervangen van oeverbeschoeiingen, aanlegsteigers en kappen en herplanten van bomen. Zo wordt er in 2020 23 kilometer weg vernieuwd en 13 kilometer fietspad voorzien van duurzaam beton. Ook komt er nog bijna 8 kilometer aan natuurvriendelijke oever bij en wordt over een lengte van 10 km oeverbeschoeiing vervangen.

De werkzaamheden vinden vooral plaats in de relatieve drogere en warmere maanden zodat de weersomstandigheden een beperkte invloed hebben. Nat en koud weer (vorst en zout) bijvoorbeeld is van invloed op de kwaliteit van het asfalt en de belijning. Daarnaast mag er in de wintermaanden niet gewerkt worden op dijken vanwege het stormseizoen. Zo is er geen kans dat de dijk verzwakt door de werkzaamheden.

Vooruitblik 2021

Wist u dat de voorbereidingen van een onderhoudsproject ongeveer twee jaar voor aanvang starten. De voorbereidingen bestaan uit het doen van onderzoek voor de benodigde maatregelen, bestektekeningen maken, flora en fauna onderzoek, aanvragen van vergunningen, afstemming met belanghebbende partijen, het aanbesteden van het werk, etc. De projectleiders kijken dus ook al vooruit naar de werkzaamheden van 2021.

Markante projecten

Naast de onderhoudsprojecten werken we het hele jaar aan zeven grote meerjarige projecten die inmiddels gestart zijn of binnenkort gaan starten zoals de aanleg van de Anthony Fokkerweg en aansluiting en de aansluiting op de A6, de verbreding Hogering en het ombouwen van de turborotonde bij de N302 Ganzenweg-Knardijk naar een ongelijkvloerse kruising. De werkzaamheden voor dat laatste project starten in de zomer ergens; maar dit zijn de voorbereidende werkzaamheden Hierbij gaat het om grotere vervangings-, verbeterings-, of nieuwbouwprojecten. De totale investering voor deze zeven grote projecten bedraagt € 340 miljoen euro.

Dagelijks onderhoud

Naast het werk aan de projecten inspecteren onze toezichthouders dagelijks de provinciale (vaar)wegen, fietspaden, bruggen en sluizen en doen klein onderhoud. Jaarlijks besteedt de provincie ca. € 9,5 miljoen aan het dagelijks beheer en onderhoud van de infrastructuur, zoals het maaien van bermen, gladheidsbestrijding, ondersteuning bij calamiteiten en diverse herstelwerkzaamheden. Op deze manier dragen wij bij aan een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer binnen onze provincie.

Informatie over de werkzaamheden

Op flevowegen.nl vindt u meer gedetailleerde informatie over de werkzaamheden, de uitvoeringsperiode en de omleidingsroutes. Ook kunt u zich aanmelden voor onze gratis SMS-waarschuwingsdienst. U ontvangt dan sms berichten over calamiteiten en werkzaamheden op uw route. Ook kunt u ons volgen op twitter @flevowegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Flevoland