Bodemonderzoek op A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost

Vanaf zondag 26 augustus tot en met woensdag 12 september 2018 laat Rijkswaterstaat bodemonderzoek uitvoeren op de snelweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Het onderzoek vindt overdag en ’s nachts plaats. Het werk wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de toekomstige uitbreiding van de weg met een extra rijstrook.

Beperkte verkeershinder snelweg A15

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren worden in deze periode overdag in de bermen langs de snelweg A15 onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast wordt tijdens maximaal 10 nachten vanaf zondag 26 augustus tot en met woensdag 5 september 2018 in beide richtingen 1 rijstrook afgesloten. Zodoende kan het verkeer in beide richtingen altijd over 1 rijstrook doorrijden. Daarnaast is het nodig om gedurende 3 nachten toe- of afritten af te sluiten in verband met de werkzaamheden:

  • Zondag 26 augustus vanaf 21.00 uur tot maandag 27 augustus 2018 05.00 uur zijn de toeritten Papendrecht (23) richting Gorinchem en Sliedrecht-Oost (25) richting Rotterdam afgesloten.
  • Maandag 27 augustus vanaf 21.00 uur tot en met dinsdag 28 augustus 2018 05.00 uur zijn in het eerste deel van de nacht de af- en toerit Sliedrecht West (24) richting Gorinchem afgesloten. In het tweede deel van de nacht zijn de af- en toerit Sliedrecht West (24) richting Rotterdam afgesloten.
  • Dinsdag 28 augustus vanaf 21.00 uur tot en met woensdag 29 augustus 2018 05.00 uur zijn de afritten Sliedrecht-Oost (25) richting Gorinchem en Papendrecht (23) richting Rotterdam afgesloten.

Om de hinder te beperken is ervoor gekozen om de werkzaamheden zoveel mogelijk ’s nachts uit te voeren. Het ingenieursbureau Geonius beperkt bovendien de uitvoeringsduur door de werkzaamheden te clusteren en ‘in een treintje’ uit te voeren, verdeeld over 6 wegvakken.

Extra rijstrook snelweg A15 Papendrecht-Sliedrecht

Om de doorstroming op de snelweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren, legt Rijkswaterstaat op de noordelijke rijbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 een extra rijstrook aan die functioneert als weefvak met vluchtstrook. Op de zuidelijke rijbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost legt Rijkswaterstaat een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aan. De bestaande spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West komt te vervallen. De extra rijstroken komen in de (midden)bermen van de weg en blijven binnen de huidige contouren van de weg. De ondertekening van het tracébesluit voor dit project vindt naar verwachting in het najaar van 2018 plaats.

Voorbereidende onderzoeken

Ter voorbereiding op de aanbesteding wordt nu al gestart met verhardingsonderzoek, geotechnisch onderzoek, milieukundig bodemonderzoek en wordt het asfalt op de snelweg A15 ingemeten. Hiervoor worden boringen in het asfalt en de ondergrond gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat