Rijkswaterstaat compenseert 140 ha natuur voor verbreding A6 Almere

Op 12 juli 2018 is het startschot gegeven voor de uitvoering van de eerste fase van een nieuw natuurgebied tussen Almere en Zeewolde: Noorderwold-Eemvallei. Dit project is één van de twee projecten waarin Rijkswaterstaat invulling geeft aan de Flevolandse natuurcompensatieverplichting die is ontstaan door de bomenkap voor de verbreding van de snelweg A6 bij Almere.

Jaco Burgers, ERF BV, Bart Fokkens, Stichting ERF, Martin Jansen, Stichting Flevo-landschap, Jan Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland, Jan Hoek, wethouder gemeente Almere, Wim van der Es, wethouder gemeente Zeewolde. Gehurkt van links naar rechts: Louis Schouwstra, Rijswaterstaat, Martine Dubois, M2 Natuur, Bert Talens, Pioniernatuur.

In totaal komt er 140 ha nieuwe natuur voor terug. Dat staat gelijk aan een oppervlakte van circa 280 voetbalvelden. Voor de verbreding van de A6 was het onvermijdelijk om bomen te verwijderen tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. Voor iedere boom die verdwijnt, plant Rijkswaterstaat een nieuwe boom terug. Dit gebeurt bij voorkeur zo dicht mogelijk in de omgeving van de snelweg A6, maar blijkt door ruimtegebrek slechts beperkt mogelijk. In samenwerking met provincie Flevoland is daarom gekozen om het grootste deel van de bomen te compenseren op twee nieuwe locaties in de provincie Flevoland, Noorderwold-Eemvallei en Kop van het Horsterwold. Deze projecten maken deel uit van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.

Natuurcompensatie A6 Almere

In de eerste fase van het project Noorderwold-Eemvallei realiseert Stichting Flevo-landschap nieuwe natuur door de aanleg van bos en moeras. Er komt een diversiteit aan bomen, waaronder populieren, wilgen, eiken en haagbeuken. De verwachting is dat het project medio 2022 wordt opgeleverd. In het project Kop van het Horsterwold, dat al langer in uitvoering is, realiseert Staatsbosbeheer nieuwe natuur door de aanleg van bos. Deze bomen zijn geplant in 2017 en de verwachting is dat het project in 2019 wordt opgeleverd.

Schiphol-Amsterdam-Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Het project A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De A6 Almere wordt over een lengte van ruim 13 km verbreed naar 4 rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen (knooppunt Almere) in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot.

De samenwerkingspartners in de Nieuwe Natuur-projecten zijn provincie Flevoland, Stichting Flevo-landschap, ANV Akkerwaard en de Freelance Boswachter, gemeenten Almere en Zeewolde, Stichting Beheer en Exploitatie Reservegronden (ERF) en Rijkswaterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat