Meer verkeer, minder lang in de file in 2017

In 2017 stonden we minder lang in de file, terwijl we meer kilometers reden. De openstelling van 14 weggedeelten heeft een positief effect op de doorstroming. Dit is bijvoorbeeld te merken op de snelweg A1 waar Knooppunt Muiderberg uit de filetop verdween. De belangrijkste oorzaak van files is de drukte in de spits. Met het openstellen van nieuwe wegdelen en extra aandacht voor informatie aan weggebruikers bij werkzaamheden, verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming. Weggebruikers geven aan tevreden te zijn.

Dat staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze publieksrapportage toont de ontwikkeling in 2017 ten opzichte van 2016 en schenkt aandacht aan de laatste vier maanden van 2017.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Mooi dat we direct effect zien van de extra rijstroken die we opleveren. Het wordt drukker op de wegen maar met wegverbredingen en verkeersmanagementmaatregelen kunnen we de groei van files dempen. We zijn er nog niet, er komt tot 2030 nog minstens 1000 km aan rijstroken bij. Daarnaast trek ik 100 miljoen euro extra uit voor maatregelen waarmee we de doorstroming van het verkeer op korte termijn al verbeteren.’

Ontwikkeling files in 2017
In 2017 reden weggebruikers 1,6 procent meer kilometers dan het jaar ervoor. Het totaal aantal afgelegde voertuigkilometers is 71,1 miljard. Er wordt vooral meer gereden tijdens de spitsen en overdag. Files zijn, net als in 2016, meer over het hele Nederlandse wegennet verdeeld dan in het verleden. De zogeheten jaarfilezwaarte is met 1,8 procent gedaald naar 11,4 miljoen kilometerminuten. De jaarfilezwaarte wordt ieder jaar berekend door de gemiddelde filelengte in kilometers te vermenigvuldigen met de duur van files in minuten. De belangrijkste file-oorzaak blijft de hoge intensiteit (reguliere spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg in 2017 3,6 procent. Op de eerste plaats in de filetop 10 staat de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein. De meeste filetop locaties bevinden zich in de Randstad.

Weggebruikers tevreden met doorstroming
Rijkswaterstaat voert gezamenlijk met andere wegbeheerders publieksonderzoeken uit. In 2017 was ongeveer de helft van de automobilisten (zeer) tevreden over de doorstroming. Uit het onderzoek blijkt verder dat automobilisten (zeer) tevreden zijn over de kwaliteit (90 procent), het onderhoud (84 procent), de verkeersveiligheid (78 procent) en het rijcomfort (84 procent). Twee derde van de automobilisten is (zeer) tevreden over wegwerkzaamheden en driekwart van de automobilisten is (zeer) tevreden over de (verkeers)informatie op de autosnelwegen.

Nieuwe rijstroken en slimme wegaanpassingen
In het rapport wordt aandacht besteed aan diverse projecten van Rijkswaterstaat die gericht zijn op het verbeteren van doorstroming, onderhoud, verkeersveiligheid en informatie. Tot 2030 komt er in Nederland minstens 1000 km aan rijstroken bij. Het gaat daarbij niet alleen om verbredingen van bestaande wegen, maar ook om volledige nieuwe wegen zoals de Blankenburgverbinding bij Rotterdam en de verlengde A15. Deze wegen maken het netwerk robuuster omdat ze voor weggebruikers een alternatief gaan bieden als er op bestaande snelwegen een ongeval of stremming is.

Openstellingen voor verkeer
In de eerste periode van 2018 wordt de N18 Varsseveld – Enschede geopend voor verkeer. Daarnaast wordt er op diverse locaties gewerkt, onder andere op A1, A6, A9 en A10, de corridor Schiphol–Amsterdam-Almere en aan de verbreding A27 – A1. In 2017 is bovendien een aantal belangrijke tracébesluiten vastgesteld gericht op het oplossen van (toekomstige) bereikbaarheidsknelpunten zoals het gedeelte van de A9 op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere en de A15 Ressen–Oudbroeken (ViA15).

Inzet op verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van dit kabinet. In 2018 worden diverse maatregelen gestart voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, waarmee ook het aandeel files door ongevallen kan worden teruggedrongen. Een van deze maatregelen is het obstakelvrij maken van circa 150 locaties in bermen.

Verjongen en vernieuwen bestaande infrastructuur
Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende decennia een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten die vanaf de jaren ’50 zijn aangelegd en nu het einde van hun levensduur naderen. Naast het verlengen van de levensduur van de infrastructuur, worden de nieuwste technieken toegepast om storingen te voorkomen en worden constructies en installaties zodanig vernieuwd, zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Ook kansen op het gebied van duurzaamheid, zoals gebruik van minder en duurzame energie en hergebruik van materialen worden benut. Het is belangrijk om in een periode dat de mobiliteit flink groeit en er sprake is van een grote onderhoudsopgave de beschikbaarheid van de netwerken zo goed mogelijk te houden. Rijkswaterstaat zoekt hierin de samenwerking met regionale partners.

Meer informatie
De Publieksrapportage is te vinden op de website van de Rijksoverheid Meer informatie is te vinden op de website vanAnaarBeter en via de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meer verkeer, minder lang in de file in 2017 | Infrasite

Meer verkeer, minder lang in de file in 2017

In 2017 stonden we minder lang in de file, terwijl we meer kilometers reden. De openstelling van 14 weggedeelten heeft een positief effect op de doorstroming. Dit is bijvoorbeeld te merken op de snelweg A1 waar Knooppunt Muiderberg uit de filetop verdween. De belangrijkste oorzaak van files is de drukte in de spits. Met het openstellen van nieuwe wegdelen en extra aandacht voor informatie aan weggebruikers bij werkzaamheden, verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming. Weggebruikers geven aan tevreden te zijn.

Dat staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze publieksrapportage toont de ontwikkeling in 2017 ten opzichte van 2016 en schenkt aandacht aan de laatste vier maanden van 2017.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Mooi dat we direct effect zien van de extra rijstroken die we opleveren. Het wordt drukker op de wegen maar met wegverbredingen en verkeersmanagementmaatregelen kunnen we de groei van files dempen. We zijn er nog niet, er komt tot 2030 nog minstens 1000 km aan rijstroken bij. Daarnaast trek ik 100 miljoen euro extra uit voor maatregelen waarmee we de doorstroming van het verkeer op korte termijn al verbeteren.’

Ontwikkeling files in 2017
In 2017 reden weggebruikers 1,6 procent meer kilometers dan het jaar ervoor. Het totaal aantal afgelegde voertuigkilometers is 71,1 miljard. Er wordt vooral meer gereden tijdens de spitsen en overdag. Files zijn, net als in 2016, meer over het hele Nederlandse wegennet verdeeld dan in het verleden. De zogeheten jaarfilezwaarte is met 1,8 procent gedaald naar 11,4 miljoen kilometerminuten. De jaarfilezwaarte wordt ieder jaar berekend door de gemiddelde filelengte in kilometers te vermenigvuldigen met de duur van files in minuten. De belangrijkste file-oorzaak blijft de hoge intensiteit (reguliere spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg in 2017 3,6 procent. Op de eerste plaats in de filetop 10 staat de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein. De meeste filetop locaties bevinden zich in de Randstad.

Weggebruikers tevreden met doorstroming
Rijkswaterstaat voert gezamenlijk met andere wegbeheerders publieksonderzoeken uit. In 2017 was ongeveer de helft van de automobilisten (zeer) tevreden over de doorstroming. Uit het onderzoek blijkt verder dat automobilisten (zeer) tevreden zijn over de kwaliteit (90 procent), het onderhoud (84 procent), de verkeersveiligheid (78 procent) en het rijcomfort (84 procent). Twee derde van de automobilisten is (zeer) tevreden over wegwerkzaamheden en driekwart van de automobilisten is (zeer) tevreden over de (verkeers)informatie op de autosnelwegen.

Nieuwe rijstroken en slimme wegaanpassingen
In het rapport wordt aandacht besteed aan diverse projecten van Rijkswaterstaat die gericht zijn op het verbeteren van doorstroming, onderhoud, verkeersveiligheid en informatie. Tot 2030 komt er in Nederland minstens 1000 km aan rijstroken bij. Het gaat daarbij niet alleen om verbredingen van bestaande wegen, maar ook om volledige nieuwe wegen zoals de Blankenburgverbinding bij Rotterdam en de verlengde A15. Deze wegen maken het netwerk robuuster omdat ze voor weggebruikers een alternatief gaan bieden als er op bestaande snelwegen een ongeval of stremming is.

Openstellingen voor verkeer
In de eerste periode van 2018 wordt de N18 Varsseveld – Enschede geopend voor verkeer. Daarnaast wordt er op diverse locaties gewerkt, onder andere op A1, A6, A9 en A10, de corridor Schiphol–Amsterdam-Almere en aan de verbreding A27 – A1. In 2017 is bovendien een aantal belangrijke tracébesluiten vastgesteld gericht op het oplossen van (toekomstige) bereikbaarheidsknelpunten zoals het gedeelte van de A9 op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere en de A15 Ressen–Oudbroeken (ViA15).

Inzet op verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van dit kabinet. In 2018 worden diverse maatregelen gestart voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, waarmee ook het aandeel files door ongevallen kan worden teruggedrongen. Een van deze maatregelen is het obstakelvrij maken van circa 150 locaties in bermen.

Verjongen en vernieuwen bestaande infrastructuur
Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende decennia een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten die vanaf de jaren ’50 zijn aangelegd en nu het einde van hun levensduur naderen. Naast het verlengen van de levensduur van de infrastructuur, worden de nieuwste technieken toegepast om storingen te voorkomen en worden constructies en installaties zodanig vernieuwd, zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Ook kansen op het gebied van duurzaamheid, zoals gebruik van minder en duurzame energie en hergebruik van materialen worden benut. Het is belangrijk om in een periode dat de mobiliteit flink groeit en er sprake is van een grote onderhoudsopgave de beschikbaarheid van de netwerken zo goed mogelijk te houden. Rijkswaterstaat zoekt hierin de samenwerking met regionale partners.

Meer informatie
De Publieksrapportage is te vinden op de website van de Rijksoverheid Meer informatie is te vinden op de website vanAnaarBeter en via de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat