SBRCURnet beëindigt activiteiten

SBRCURnet beëindigt haar bedrijfsactiviteiten per 31 december 2017. Een noodzakelijk besluit vanwege het wegvallen van fondsengelden. In 2018 vindt nog wel de administratieve afwikkeling van de stichting plaats door genoemde personen.

Onze kennisportefeuille is als volgt overgedragen:

B&U Kennisportefeuille
Deze is per 1 januari 2018 overgenomen door ISSO. Hiermee is ISSO de nieuwe beheerder en uitgever van de producten uit de B&U sector. Door de overname is en blijft de vertrouwde B&U kennis van SBRCURnet beschikbaar via sbrcurnet.nl De overname van de B&U-producten omvat o.a. de SBR-Referentiedetails en B&U-publicaties.

GWW Kennisportefeuille
De GWW kennisportefeuille wordt overgenomen door Kennisplatform CROW. Hiermee is CROW de nieuwe beheerder en uitgever van de producten voor de GWW sector. Wij zijn verheugd dat CROW de GWW kennisportefeuille per 1 januari 2018 onder haar hoede neemt.

Het is daarmee geborgd dat de in meer dan 65 jaar ontwikkelde kennis nog steeds in een onafhankelijke omgeving beschikbaar blijft en doorontwikkeld wordt voor de sector.

Voor u als kennisgebruiker verandert er voorlopig niets. U kunt op de gebruikelijke wijze gebruik maken van de kennis op sbrcurnet.nl

De komende periode wordt er invulling gegeven aan de integratie met CROW en de verdere ontwikkeling van de GWW-producten. Wanneer er voor u relevante ontwikkelingen zijn dan wordt u daar uiteraard tijdig over geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met de Klantenservice van CROW, bereikbaar via telefoonnummer 0318 – 695315 of per email klantenservice@crow.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SBRCURnet

SBRCURnet beëindigt activiteiten | Infrasite

SBRCURnet beëindigt activiteiten

SBRCURnet beëindigt haar bedrijfsactiviteiten per 31 december 2017. Een noodzakelijk besluit vanwege het wegvallen van fondsengelden. In 2018 vindt nog wel de administratieve afwikkeling van de stichting plaats door genoemde personen.

Onze kennisportefeuille is als volgt overgedragen:

B&U Kennisportefeuille
Deze is per 1 januari 2018 overgenomen door ISSO. Hiermee is ISSO de nieuwe beheerder en uitgever van de producten uit de B&U sector. Door de overname is en blijft de vertrouwde B&U kennis van SBRCURnet beschikbaar via sbrcurnet.nl De overname van de B&U-producten omvat o.a. de SBR-Referentiedetails en B&U-publicaties.

GWW Kennisportefeuille
De GWW kennisportefeuille wordt overgenomen door Kennisplatform CROW. Hiermee is CROW de nieuwe beheerder en uitgever van de producten voor de GWW sector. Wij zijn verheugd dat CROW de GWW kennisportefeuille per 1 januari 2018 onder haar hoede neemt.

Het is daarmee geborgd dat de in meer dan 65 jaar ontwikkelde kennis nog steeds in een onafhankelijke omgeving beschikbaar blijft en doorontwikkeld wordt voor de sector.

Voor u als kennisgebruiker verandert er voorlopig niets. U kunt op de gebruikelijke wijze gebruik maken van de kennis op sbrcurnet.nl

De komende periode wordt er invulling gegeven aan de integratie met CROW en de verdere ontwikkeling van de GWW-producten. Wanneer er voor u relevante ontwikkelingen zijn dan wordt u daar uiteraard tijdig over geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met de Klantenservice van CROW, bereikbaar via telefoonnummer 0318 – 695315 of per email klantenservice@crow.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SBRCURnet