Interview met Ineke Meijer namens de Provincie Gelderland over het Partnership Talking Traffic

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, decentrale overheden en het bedrijfsleven investeren tot en met 2020 samen 90 miljoen euro in het Partnership Talking Traffic.

1 .Wat is het Partnership Talking Traffic?

Het Partnership Talking Traffic is een meerjarige samenwerking tussen ruim 20 bedrijven en zo’n 60 overheden (waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), dat zich richt op de ontwikkeling en levering van innovatieve verkeerstoepassingen. Deze nieuwe diensten bieden de weggebruikers via een app op de smartphone, in het navigatiesysteem of geïntegreerd in het dashboard van de auto naast navigatie ook rijtaakondersteuning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan realtime, individuele snelheids- en rijstrookadviezen en waarschuwingen voor gevaarlijke situaties zoals een naderende ambulance of plotseling remmend verkeer. De nieuwe diensten zorgen ervoor dat weggebruikers ‘verder kunnen kijken dan hun voorruit’ en beter kunnen anticiperen op de situatie onderweg. Bij de ‘weggebruiker’ denken we niet alleen aan de automobilist: Talking Traffic levert ook nieuwe diensten voor fietsers, de logistieke sector, OV en nood- en hulpdienstvoertuigen. De wegbeheerder blijft bepalen wie langer groen moet krijgen, of juist rood omdat een ambulance in aantocht is. De samenwerking tussen overheden en bedrijven zorgt dat het effectief en veilig wordt uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel van het Partnership is de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe generatie slimme verkeerslichten, ook wel iVRI’s genoemd: intelligente verkeersregelinstallaties die voortdurend communiceren met aankomende voertuigen. Dit biedt mogelijkheden om bepaalde verkeersstromen (zoals vrachtverkeer of een grote groep fietsers) prioriteit te geven bij een verkeerslicht, wat besparingen kan opleveren in tijd, brandstof en CO2-uitstoot. De nieuwe architectuur die hiervoor door de leveranciers uit de Nederlandse verkeersindustrie gezamenlijk is ontworpen, zorgt ervoor dat meerdere componenten en regelprogrammatuur van verschillende leveranciers probleemloos in combinatie met elkaar kunnen functioneren. Daarbij wordt aangesloten bij de internationale standaarden van SPaT en MAP, zodat ook de automobielindustrie snel gebruik kan maken van deze vorm van communicatie om bijvoorbeeld het start-stop systeem van de auto automatisch te laten aan- en uitschakelen bij een verkeerslicht.

2. Wie zijn er aangesloten bij dit partnership?

In het Partnership Talking Traffic zijn overheid en markt gelijkwaardige partners. Deelnemers in het Partnership zijn Vialis, Dynniq, Swarco, Sweco, KoHartog Verkeerstechniek, Royal HaskoningDHV, Ziut, Be-Mobile, KPN, Siemens, Ericsson, Simacan, Flitsmeister, MTVNL, Locatienet, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de regionale en lokale overheden die zich verenigd hebben in twaalf Beter Benutten regio’s. Een aantal van deze bedrijven werkt samen met een of meerdere onderaannemers. Het Partnership Talking Traffic staat open voor nieuwe partijen, die ook in ITS en Smart Mobility willen investeren en deze ontwikkelingen en toepassingen willen versnellen. Inmiddels hebben zich nieuwe partners gemeld, dus het Partnership zal blijven groeien.

3. Wat is het doel van dit samenwerkingsverband?

Het primaire doel van het Partnership Talking Traffic ligt in het verbeteren van de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de drukste regio’s van ons land. Oftewel: minder reistijdverlies, minder brandstofverbruik, minder emissies, minder ongevallen en op termijn minder kosten voor wegbeheerders (door een besparing op onder meer detectielussen in het asfalt). Dat doen we door tien concrete gebruikerstoepassingen te realiseren. Met Talking Traffic zetten we bovendien een belangrijke stap op weg naar de toekomst, met onder meer zelfrijdend vervoer en mobility as a service. Wat nu nog een advies aan de bestuurder is, wordt straks het voertuig zelf dat direct reageert.

4. Hoe geef je concreet handen en voeten aan zo’n ambitie?

Om onze ambitie waar te maken, hebben we bewust gekozen voor een nieuwe vorm van samenwerken. Binnen het Partnership zijn overheid en markt gelijkwaardige partners die op basis van co-investering een meerjarig commitment zijn aangegaan. De gezamenlijke overheden investeren 55 miljoen, het bedrijfsleven 35 miljoen. Dit betekent een fundamenteel andere wijze van samenwerken dan in een traditionele rolverdeling van opdrachtgever vs opdrachtnemer. Dit is een stuk uitdagender en complexer dan voorheen, want er spelen meerdere belangen en die zijn niet altijd geheel met elkaar in overeenstemming. Voor overheden betekent het dat ze niet alles tot in detail kunnen specificeren en opleggen, omdat dit ook commerciële gevolgen kan hebben. De bedrijven in het Partnership trekken tot op zekere hoogte gezamenlijk op, maar blijven ook elkaars concurrenten. Overheden kunnen als tegenprestatie voor de publieke co-investering wél de gewenste resultaten en maatschappelijke effecten benoemen en kaders stellen. Binnen de door de overheid gestelde speelruimte, neemt de markt de verantwoordelijkheid om tot innovatieve oplossingen te komen en die in de hele data-informatieketen (incl. publieke data) werkend te krijgen. Dit vergt afstemming en samenwerking tussen alle partijen, zowel tussen markt en overheid, overheden onderling als tussen partijen uit de verschillende schakels in de keten. Afgelopen jaar hebben we op deze wijze gezamenlijk allerlei afspraken gemaakt over bijvoorbeeld architectuur, borging van verkeersveiligheid, kwaliteit van onderlinge datalevering, beheerorganisatie, etc.. Deze afspraken borgen dat de keten straks op een betrouwbare en veilige manier functioneert en verder uit kan breiden. Want deze afspraken gelden zowel voor huidige partners als ook voor nieuwe partijen die willen aansluiten op de keten. Dit biedt nieuwe verdienmogelijkheden voor huidige partners en uitzicht op nog meer concrete resultaten op straat. Want nieuwe partijen leveren op hun beurt ook weer data terug aan de keten en voegen nieuwe (weg-)gebruikers toe. Zo wordt het Partnership de komende jaren verder versterkt. En we gaan ook volgende stappen zetten in nieuwe gebruikerstoepassingen en verdere automatisering richting zelfrijdend vervoer.

Het Partnership Talking Traffic brengt alle data bij elkaar en vertaalt deze naar persoonlijke realtime adviezen en route-ondersteuning voor weggebruikers

Video: Beter Benutten

5. Hoever staat het met ontwikkeling, productie en testen?

We zijn momenteel volop bezig met het ontwikkelen en testen van de nieuwe systemen en diensten. Dit doen we stapsgewijs waarbij we steeds nieuwe functionaliteiten toevoegen en stapsgewijs testen of alle schakels in de hele data-informatie keten goed op elkaar aansluiten. We hopen rond Kerst de ontwikkelfase af te kunnen ronden. Daarna volgt een periode waarin we de diensten finetunen aan de hand van feedback van bèta-testers (testgebruikers) en uitgebreide controles gaan uitvoeren op zaken als security, privacy en betrouwbaarheid van de totale keten, voordat we begin 2018 tot grootschalige uitrol van de diensten overgaan.

Verkeer, Mobiliteit & Parkeren

Tijdens de vakbeurs Verkeer, Mobiliteit & Parkeren in Houten op 22 en 23 november 2017 biedt het Partnership Talking Traffic een sneak preview van de nieuwe diensten. En net zo belangrijk: wat is de waarde daarvan voor weggebruikers en overheden?. Na een speciale opening van de beurs door het Partnership, starten we woensdagochtend 22 november met de plenaire sessie ‘Talking Traffic in gesprek’. Tijdens diverse deelsessies op beide beursdagen gaan we onder meer in op de betekenis van Talking Traffic voor wegbeheerders, weggebruikers, de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI), en mogelijkheden van Talking Traffic voor de logistieke sector. Een overzicht van het Talking Traffic lezingenprogramma vindt u hier. Op beide beursdagen is het Partnership Talking Traffic te vinden in standnr. 1.714 (hal direct links na de ingang). In de directe nabijheid van ons paviljoen presenteren ook verschillende Talking Traffic-partners zich met een eigen stand. Alle lezingen van de vakbeurs Verkeer, Mobiliteit & Parkeren vindt u hier.

Meer informatie

Website Partnership Talking Traffic

Beter Benutten: Partnership Talking Traffic

Beter Benutten: Talking Traffic iVRI special

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Interview met Ineke Meijer namens de Provincie Gelderland over het Partnership Talking Traffic | Infrasite

Interview met Ineke Meijer namens de Provincie Gelderland over het Partnership Talking Traffic

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, decentrale overheden en het bedrijfsleven investeren tot en met 2020 samen 90 miljoen euro in het Partnership Talking Traffic.

1 .Wat is het Partnership Talking Traffic?

Het Partnership Talking Traffic is een meerjarige samenwerking tussen ruim 20 bedrijven en zo’n 60 overheden (waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), dat zich richt op de ontwikkeling en levering van innovatieve verkeerstoepassingen. Deze nieuwe diensten bieden de weggebruikers via een app op de smartphone, in het navigatiesysteem of geïntegreerd in het dashboard van de auto naast navigatie ook rijtaakondersteuning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan realtime, individuele snelheids- en rijstrookadviezen en waarschuwingen voor gevaarlijke situaties zoals een naderende ambulance of plotseling remmend verkeer. De nieuwe diensten zorgen ervoor dat weggebruikers ‘verder kunnen kijken dan hun voorruit’ en beter kunnen anticiperen op de situatie onderweg. Bij de ‘weggebruiker’ denken we niet alleen aan de automobilist: Talking Traffic levert ook nieuwe diensten voor fietsers, de logistieke sector, OV en nood- en hulpdienstvoertuigen. De wegbeheerder blijft bepalen wie langer groen moet krijgen, of juist rood omdat een ambulance in aantocht is. De samenwerking tussen overheden en bedrijven zorgt dat het effectief en veilig wordt uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel van het Partnership is de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe generatie slimme verkeerslichten, ook wel iVRI’s genoemd: intelligente verkeersregelinstallaties die voortdurend communiceren met aankomende voertuigen. Dit biedt mogelijkheden om bepaalde verkeersstromen (zoals vrachtverkeer of een grote groep fietsers) prioriteit te geven bij een verkeerslicht, wat besparingen kan opleveren in tijd, brandstof en CO2-uitstoot. De nieuwe architectuur die hiervoor door de leveranciers uit de Nederlandse verkeersindustrie gezamenlijk is ontworpen, zorgt ervoor dat meerdere componenten en regelprogrammatuur van verschillende leveranciers probleemloos in combinatie met elkaar kunnen functioneren. Daarbij wordt aangesloten bij de internationale standaarden van SPaT en MAP, zodat ook de automobielindustrie snel gebruik kan maken van deze vorm van communicatie om bijvoorbeeld het start-stop systeem van de auto automatisch te laten aan- en uitschakelen bij een verkeerslicht.

2. Wie zijn er aangesloten bij dit partnership?

In het Partnership Talking Traffic zijn overheid en markt gelijkwaardige partners. Deelnemers in het Partnership zijn Vialis, Dynniq, Swarco, Sweco, KoHartog Verkeerstechniek, Royal HaskoningDHV, Ziut, Be-Mobile, KPN, Siemens, Ericsson, Simacan, Flitsmeister, MTVNL, Locatienet, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de regionale en lokale overheden die zich verenigd hebben in twaalf Beter Benutten regio’s. Een aantal van deze bedrijven werkt samen met een of meerdere onderaannemers. Het Partnership Talking Traffic staat open voor nieuwe partijen, die ook in ITS en Smart Mobility willen investeren en deze ontwikkelingen en toepassingen willen versnellen. Inmiddels hebben zich nieuwe partners gemeld, dus het Partnership zal blijven groeien.

3. Wat is het doel van dit samenwerkingsverband?

Het primaire doel van het Partnership Talking Traffic ligt in het verbeteren van de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de drukste regio’s van ons land. Oftewel: minder reistijdverlies, minder brandstofverbruik, minder emissies, minder ongevallen en op termijn minder kosten voor wegbeheerders (door een besparing op onder meer detectielussen in het asfalt). Dat doen we door tien concrete gebruikerstoepassingen te realiseren. Met Talking Traffic zetten we bovendien een belangrijke stap op weg naar de toekomst, met onder meer zelfrijdend vervoer en mobility as a service. Wat nu nog een advies aan de bestuurder is, wordt straks het voertuig zelf dat direct reageert.

4. Hoe geef je concreet handen en voeten aan zo’n ambitie?

Om onze ambitie waar te maken, hebben we bewust gekozen voor een nieuwe vorm van samenwerken. Binnen het Partnership zijn overheid en markt gelijkwaardige partners die op basis van co-investering een meerjarig commitment zijn aangegaan. De gezamenlijke overheden investeren 55 miljoen, het bedrijfsleven 35 miljoen. Dit betekent een fundamenteel andere wijze van samenwerken dan in een traditionele rolverdeling van opdrachtgever vs opdrachtnemer. Dit is een stuk uitdagender en complexer dan voorheen, want er spelen meerdere belangen en die zijn niet altijd geheel met elkaar in overeenstemming. Voor overheden betekent het dat ze niet alles tot in detail kunnen specificeren en opleggen, omdat dit ook commerciële gevolgen kan hebben. De bedrijven in het Partnership trekken tot op zekere hoogte gezamenlijk op, maar blijven ook elkaars concurrenten. Overheden kunnen als tegenprestatie voor de publieke co-investering wél de gewenste resultaten en maatschappelijke effecten benoemen en kaders stellen. Binnen de door de overheid gestelde speelruimte, neemt de markt de verantwoordelijkheid om tot innovatieve oplossingen te komen en die in de hele data-informatieketen (incl. publieke data) werkend te krijgen. Dit vergt afstemming en samenwerking tussen alle partijen, zowel tussen markt en overheid, overheden onderling als tussen partijen uit de verschillende schakels in de keten. Afgelopen jaar hebben we op deze wijze gezamenlijk allerlei afspraken gemaakt over bijvoorbeeld architectuur, borging van verkeersveiligheid, kwaliteit van onderlinge datalevering, beheerorganisatie, etc.. Deze afspraken borgen dat de keten straks op een betrouwbare en veilige manier functioneert en verder uit kan breiden. Want deze afspraken gelden zowel voor huidige partners als ook voor nieuwe partijen die willen aansluiten op de keten. Dit biedt nieuwe verdienmogelijkheden voor huidige partners en uitzicht op nog meer concrete resultaten op straat. Want nieuwe partijen leveren op hun beurt ook weer data terug aan de keten en voegen nieuwe (weg-)gebruikers toe. Zo wordt het Partnership de komende jaren verder versterkt. En we gaan ook volgende stappen zetten in nieuwe gebruikerstoepassingen en verdere automatisering richting zelfrijdend vervoer.

Het Partnership Talking Traffic brengt alle data bij elkaar en vertaalt deze naar persoonlijke realtime adviezen en route-ondersteuning voor weggebruikers

Video: Beter Benutten

5. Hoever staat het met ontwikkeling, productie en testen?

We zijn momenteel volop bezig met het ontwikkelen en testen van de nieuwe systemen en diensten. Dit doen we stapsgewijs waarbij we steeds nieuwe functionaliteiten toevoegen en stapsgewijs testen of alle schakels in de hele data-informatie keten goed op elkaar aansluiten. We hopen rond Kerst de ontwikkelfase af te kunnen ronden. Daarna volgt een periode waarin we de diensten finetunen aan de hand van feedback van bèta-testers (testgebruikers) en uitgebreide controles gaan uitvoeren op zaken als security, privacy en betrouwbaarheid van de totale keten, voordat we begin 2018 tot grootschalige uitrol van de diensten overgaan.

Verkeer, Mobiliteit & Parkeren

Tijdens de vakbeurs Verkeer, Mobiliteit & Parkeren in Houten op 22 en 23 november 2017 biedt het Partnership Talking Traffic een sneak preview van de nieuwe diensten. En net zo belangrijk: wat is de waarde daarvan voor weggebruikers en overheden?. Na een speciale opening van de beurs door het Partnership, starten we woensdagochtend 22 november met de plenaire sessie ‘Talking Traffic in gesprek’. Tijdens diverse deelsessies op beide beursdagen gaan we onder meer in op de betekenis van Talking Traffic voor wegbeheerders, weggebruikers, de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI), en mogelijkheden van Talking Traffic voor de logistieke sector. Een overzicht van het Talking Traffic lezingenprogramma vindt u hier. Op beide beursdagen is het Partnership Talking Traffic te vinden in standnr. 1.714 (hal direct links na de ingang). In de directe nabijheid van ons paviljoen presenteren ook verschillende Talking Traffic-partners zich met een eigen stand. Alle lezingen van de vakbeurs Verkeer, Mobiliteit & Parkeren vindt u hier.

Meer informatie

Website Partnership Talking Traffic

Beter Benutten: Partnership Talking Traffic

Beter Benutten: Talking Traffic iVRI special

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur