Voorbereidingen gestart voor werkzaamheden Varsseveld-Groenlo

Over ruim 1 jaar ligt er tussen Varsseveld en Groenlo een andere N18 in het landschap. Een weg die veiliger is én waarop het verkeer beter kan doorstromen. Al dit werk pakt aannemer BAM het komende jaar voor Rijkswaterstaat op.

BAM is op dit moment al druk bezig met de voorbereidingen van het werk. Dit gebeurt voor het overgrote deel van achter het bureau, maar ook buiten kunt u al voorbereidende werkzaamheden zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om inmetingen, bodemonderzoek en de voorbereidingen voor de kap van bomen. Dit alles is nodig om het tracébesluit uit 2013 uit te werken naar concrete plannen die vanaf de zomer van dit jaar kunnen worden uitgevoerd.

Werkzaamheden
De huidige N18 wordt tussen de aansluiting met de A18 en N318 verbreed naar 2 rijbanen met 2 rijstroken. De maximumsnelheid blijft 80 km/h. Ook gaat BAM een aantal kruispunten aanpassen bij Varsseveld: de aansluiting N18-A18, het kruispunt N18-Zelhemseweg (N330) en het kruispunt N18-Oostelijke Rondweg (N318). Bij deze laatste 2 kruispunten worden fietstunnels gebouwd. Daarnaast komen er 2 nieuwe carpoolplaatsen 1 bij Varsseveld en 1 bij Lichtenvoorde. Ook gaat BAM voor Rijkswaterstaat de oversteken voor kruisend verkeer tussen Varsseveld en Lichtenvoorde weghalen. Voor dit verkeer worden parallelwegen aangelegd, waarmee het naar wegen wordt geleid waar het de N18 veilig kan kruisen. BAM zal ook het kruispunt Lichtenvoorde Zuid (N18-Varsseveldseweg) inrichten met verkeerslichten, geluidsschermen plaatsen op de kruising N18-N330 en op de kruising van de N18 met de Varsseveldseweg, een openbaar vervoervoorziening aanleggen én er voor zorgen dat de weg goed in het landschap wordt ingepast.

Nieuwe Twenteroute
Al deze maatregelen én de maatregelen die aannemer Naober18 treft op het traject Groenlo-Enschede maken van de N18 een Nieuwe Twenteroute. Een veiliger weg waarop de doorstroming van het verkeer tussen Varsseveld en Enschede zal verbeteren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het werk aan de N18? De komende tijd kunt u er steeds meer over lezen op de website Bam bouwt N18 op de RWS projectpagina N18: Varsseveld – Enschede en op onze Facebookpagina

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Voorbereidingen gestart voor werkzaamheden Varsseveld-Groenlo | Infrasite

Voorbereidingen gestart voor werkzaamheden Varsseveld-Groenlo

Over ruim 1 jaar ligt er tussen Varsseveld en Groenlo een andere N18 in het landschap. Een weg die veiliger is én waarop het verkeer beter kan doorstromen. Al dit werk pakt aannemer BAM het komende jaar voor Rijkswaterstaat op.

BAM is op dit moment al druk bezig met de voorbereidingen van het werk. Dit gebeurt voor het overgrote deel van achter het bureau, maar ook buiten kunt u al voorbereidende werkzaamheden zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om inmetingen, bodemonderzoek en de voorbereidingen voor de kap van bomen. Dit alles is nodig om het tracébesluit uit 2013 uit te werken naar concrete plannen die vanaf de zomer van dit jaar kunnen worden uitgevoerd.

Werkzaamheden
De huidige N18 wordt tussen de aansluiting met de A18 en N318 verbreed naar 2 rijbanen met 2 rijstroken. De maximumsnelheid blijft 80 km/h. Ook gaat BAM een aantal kruispunten aanpassen bij Varsseveld: de aansluiting N18-A18, het kruispunt N18-Zelhemseweg (N330) en het kruispunt N18-Oostelijke Rondweg (N318). Bij deze laatste 2 kruispunten worden fietstunnels gebouwd. Daarnaast komen er 2 nieuwe carpoolplaatsen 1 bij Varsseveld en 1 bij Lichtenvoorde. Ook gaat BAM voor Rijkswaterstaat de oversteken voor kruisend verkeer tussen Varsseveld en Lichtenvoorde weghalen. Voor dit verkeer worden parallelwegen aangelegd, waarmee het naar wegen wordt geleid waar het de N18 veilig kan kruisen. BAM zal ook het kruispunt Lichtenvoorde Zuid (N18-Varsseveldseweg) inrichten met verkeerslichten, geluidsschermen plaatsen op de kruising N18-N330 en op de kruising van de N18 met de Varsseveldseweg, een openbaar vervoervoorziening aanleggen én er voor zorgen dat de weg goed in het landschap wordt ingepast.

Nieuwe Twenteroute
Al deze maatregelen én de maatregelen die aannemer Naober18 treft op het traject Groenlo-Enschede maken van de N18 een Nieuwe Twenteroute. Een veiliger weg waarop de doorstroming van het verkeer tussen Varsseveld en Enschede zal verbeteren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het werk aan de N18? De komende tijd kunt u er steeds meer over lezen op de website Bam bouwt N18 op de RWS projectpagina N18: Varsseveld – Enschede en op onze Facebookpagina

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat