Werkzaamheden Westsluis Terneuzen tbv bediening op afstand

Rijkswaterstaat werkt van 8 tot en met 27 februari 2017 aan de zuidbrug van de Westsluis in Terneuzen. Om de brug geschikt te maken voor bediening op afstand past Rijkswaterstaat in deze periode de aandrijving, besturing en bediening van de brug aan.

Tijdens de werkzaamheden staat de brug open. Het wegverkeer kan daardoor alleen gebruik maken van de noordbrug. Bij het passeren van scheepvaart ontstaat er vertraging voor het wegverkeer. Snelverkeer kan het beste gebruik maken van de Sluiskiltunnel. Langzaam verkeer kan gebruiken maken van de passage over de sluisdeur.

Verkeersmaatregelen
Om veilig en vlot te kunnen werken en de sluizen te passeren, neemt opdrachtnemer ENGIE tussen 8 en 27 februari verkeersmaatregelen. Het wegverkeer van en naar Terneuzen wordt door middel van borden geadviseerd geen gebruik te maken van het sluizencomplex en te kiezen voor een route via de Sluiskiltunnel. Wie kiest voor de route over de sluizen, kan bij een scheepvaartpassage te maken hebben met wachttijden tot 30 minuten. Verkeersregelaars in de omgeving van het sluizencomplex zullen zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer rondom de sluizen. Ze houden bijvoorbeeld waar nodig de rotonde ten westen van de Westsluis vrij voor hulpdiensten en openbaar vervoer. Voetgangers en fietsers kunnen, wanneer de noordbrug geopend is voor de scheepvaart, te voet gebruik maken van de passage over de sluisdeur bij de zuidbrug. De bedienaar van de brug houdt rekening met de tijden dat de lijnbus passeert. Daarnaast zijn er bloktijden ingesteld van 7.30 tot 8.00 uur en 16.30 tot 17.00 uur. Op die tijden varen er in principe geen schepen door de Westsluis. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, bijvoorbeeld vanwege de passage van een diepgaand en dus tijgebonden schip.

Hinder scheepvaart
Op 20 en 27 februari is de Westsluis ook gestremd voor het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat maakt in overleg met de Haven Gent en Zeeland Seaports een planning van de schuttingen voor en na de stremmingen, om alle scheepvaart zoveel mogelijk op het juiste moment op de plaats van bestemming te krijgen.

Werkzaamheden in maart en april 2017
Na de werkzaamheden aan de zuidbrug in februari 2017, volgen in maart en april van dit jaar werkzaamheden aan de noordbrug. Gedurende deze periodes is er opnieuw sprake van hinder voor het wegverkeer in de omgeving van het sluizencomplex. Ook dan gelden dezelfde verkeersmaatregelen en adviseert Rijkswaterstaat het wegverkeer van en naar Terneuzen gebruik te maken van de Sluiskiltunnel. Op 17 en 24 april en 1 mei zijn er stremmingen van de Westsluis voor de scheepvaart.

Bediening op afstand
Rijkswaterstaat werkt de afgelopen maanden en komende maanden veel op en rond de sluizen Terneuzen. Waar mogelijk combineert Rijkswaterstaat het werk maar dat is niet altijd mogelijk. De werkzaamheden aan de aandrijving, besturing en bediening van de bruggen zijn onderdeel van het project Modernisering ObjectBediening Zeeland; het project dat een groot deel van de bruggen en sluizen renoveert en ervoor zorgt dat ze op afstand bediend kunnen worden. Na 1 mei zal de Westsluis dan ook bediend worden vanuit de Nautische Centrale Terneuzen.

Meer informatie
project Modernisering ObjectBediening Zeeland

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat