Opening nieuwe A9 Amstelveen – Haarlem weekend 8 – 9 april 2017

Vooruitblik opening nieuwe A9 richting Haarlem en sloop oude A9

De opening van het eerste deel van de nieuwe A9 was op 16 december 2016 een feit. De ogen richten zich nu op de opening van de nieuwe A9 voor verkeer uit Amstelveen richting Haarlem. Het gaat dan vooral om het logische gevolg van die opening: het sluiten van de oude A9. Daarmee verbetert Rijkswaterstaat de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp.

De opening van de nieuwe A9 richting Haarlem (en dus de sluiting van de oude A9) staat gepland voor het weekend van 8 en 9 april. Daarna start de sloop van de oude A9. De aannemer heeft tot maart 2019 de tijd om alles op te ruimen. Uiteindelijk blijft er alleen een strook ingezaaid met gras over. De gemeente kan de grond herontwikkelen om de stad weer tot 1 geheel te maken.

De planning van de sloop hangt samen met de vraag naar grondstoffen. Het zand wordt bijvoorbeeld weer bij andere bouwprojecten gebruikt. Het asfalt hergebruiken we direct door het te vermengen met 30% nieuw asfalt. Rijkswaterstaat informeert de omwonenden ruim voordat de werkzaamheden van start gaan. Onder andere door bijeenkomsten te organiseren met de aannemer, Combinatie Badhoever Bogen (CBB).

Omlegging A9 Badhoevedorp
De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2017 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging van de A9 zorgen Rijkswaterstaat en de regionale overheden voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp en een betere doorstroming op de A9 waardoor Schiphol en de regio Amsterdam beter bereikbaar worden.

Meer informatie
Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de omlegging A9 Badhoevedorp. Het ontwerp van de omlegging is ontwikkeld met en medegefinancierd door provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Group. Aannemer Combinatie BadhoeverBogen (CBB) voert de werkzaamheden uit. Meer informatie over de omlegging bij Badhoevedorp, vindt u op de projectpagina A9: omlegging bij Badhoevedorp

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat