NEN 2767-1 &Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd

De nieuwe NEN 2767-1 is gepubliceerd. Voorheen werd de technische conditie van vastgoed en infrastructurele objecten vastgelegd via twee aparte systematieken: in NEN 2767-1 en in NEN 2767-4-1. Beide normen zijn nu geïntegreerd in één methodiek en vastgelegd in een uniforme methode: NEN 2767-1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 1: Methodiek’.

Na publicatie van de nieuw geïntegreerde ontwerpnorm in het voorjaar van 2016 hebben marktpartijen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om commentaar te leveren. In totaal zijn er ca. 60 commentarenopmerkingen gemaakt. De normcommissie heeft de ingezonden commentaren besproken en de commentaargevers geïnformeerd over de wijzigingen die zijn aangebracht. Hierop is door geen van de betrokken commentaargevers bezwaar gemaakt. Met de nieuwe NEN 2767-1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 1: Methodiek’ is een geïntegreerde methode beschikbaar voor het vaststellen van de technische conditie van vastgoed en infrastructurele objecten.

Vraag naar uniformiteit
Vooral grote ‘assetmanagers’ (van bijvoorbeeld Schiphol, Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Havenbedrijf Rotterdam, provincies en grote gemeenten) met meerdere, en in aard verschillende, beheeropgaven hebben in de afgelopen jaren de urgentie tot integratie gesignaleerd. Met name de ontwikkeling van prestatiecontracten vereist meer uniformiteit waarbij het hanteren van een integrale beheerobject- en procesketenbenadering kan worden geoptimaliseerd.

Toetsingscriteria
NEN 2767-1 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische conditie van de gebouwde omgeving kan worden vastgesteld. Door koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van een organisatie kan, in samenhang met andere kwantitatieve/kwalitatieve/financiële toetsingscriteria, sturing worden gegeven aan de meerjaren onderhoudsplanningen op basis waarvan onderhoudsbudgetten worden opgesteld. De NEN-2767-1 geeft ook enkele voorstellen hoe, op een afgewogen wijze, toekomstige financiële risico’s voor technische gebreken kunnen worden ingekaderd.

Dit betekent dat de totale gebouwde omgeving met de nieuwe NEN 2767-1 objectief op dezelfde wijze te beoordelen is. Er kan hierdoor veel nadrukkelijker een relatie worden gelegd tussen conditiemeten en risicogestuurd beheer en assetmanagement in de bouwketen.

De nieuwe NEN 2767-1 vervangt de huidige NEN 2767-1 en NEN 2767-4-1.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 158 of e-mail bi@nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Conditiemeting houdt zich bezig met de methodische ontwikkeling van de methodiek van conditiemeting van de gebouwde omgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlands Normalisatie-instituut