Twente gaat voor duurzaam beton

Twente gaat voor duurzaam beton! Dat hebben de 14 Twentse gemeenten en Netwerk Betonketen afgesproken met de ondertekening van het ‘Convenant Duurzaam Beton’ op 15 december. Wethouder Engberts van de gemeente Twenterand begeleidde de voorbereidingen van het convenant: ‘Met de uitvoering van deze afspraken daalt de CO2-uitstoot van beton en zorgen we ervoor dat al het vrijkomende beton uit stoepen, wegen en gebouwen wordt hergebruikt in nieuw beton. Dat is duurzaam en we besparen zo op cement en op de winning van zand en grind.’

Doel van het convenant is het verhogen van het hoogwaardig hergebruik van bouwgrondstoffen en het verlagen van de CO2-uitstoot van beton. Eveneens is het gericht op het creëren van eenduidigheid en uniformiteit in de bestekken voor nieuwe wegen in Regio Twente met als doel het in gang zetten van een proces om te komen tot een regionale circulaire economie op het gebied van beton.

Noodzaak

Door de winning van grondstoffen en door de uitstoot van broeikasgas (CO2) heeft de productie van beton een behoorlijke impact op het milieu. Maximaal hergebruik is dus noodzakelijk. Van beton wordt maar weinig hergebruikt in nieuw beton (3%) en dat hergebruik is eenvoudig te verhogen, binnen de bestaande regels. Het streven is een circulaire economie: een economisch systeem waarmee je de producten en grondstoffen maximaal hergebruikt en waarin je de waarde zoveel mogelijk behoudt. Met het convenant gaan de 14 Twentse gemeenten zich in de periode 2016 tot en met 2020 actief inzetten voor de uitvoering van deze duurzame maatregelen.

Netwerk Betonketen

Het Netwerk Betonketen streeft naar duurzaam beton in bouwprojecten door het reduceren van CO2 en het inzetten op circulair beton in een circulaire economie. Ongeveer 85 organisaties (gemeenten, provincies, aannemers, betonleveranciers en recyclingbedrijven) zijn lid van de Betonketen en ondersteunen de doelstellingen. Kijk voor meer informatie op www.betonketen.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netwerk Betonketen