Competitie innovatief bouwhek: start onderzoeks- en ontwikkelingstraject

3 projecten starten onderzoeks- en ontwikkelingstraject

Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat (AMROR) hebben samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland marktpartijen uitgenodigd deel te nemen aan een open competitie om innovatieve (technologische) oplossingen te bedenken om hinder (fijnstof, stank, geluid, horizonvervuiling en verkeersstremmingen) door bouwprojecten tegen te gaan.

Wie bedenkt de multiFUNctionele fysieke BARrière (FUNBAR) om een deel van de overlast te reduceren en te zorgen voor de veiligheid op en rond het werkterrein? Van de 10 binnengekomen inschrijvingen hebben 5 ondernemers hun voorstel de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Een commissie van de 3 AMROR-partijen heeft onder voorzitterschap van de directeur van de stichting Bewuste Bouwers de voorstellen beoordeeld op basis van impact, technologische haalbaarheid, economisch perspectief, de toegevoegde waarde voor de samenleving en de kwaliteit van de offerte en het project. Alle 5 de voorstellen voldeden ruimschoots aan de minimumeisen en waren in principe van voldoende kwaliteit om mee verder te gaan, maar het beschikbare budget is beperkt. De 3 ondernemers met het hoogste aantal punten gaan nu door naar de volgende ronde, het onderzoeks- en ontwikkelingstraject (SBIR fase 2):

Testen en verbeteren
De 3 partijen hebben nu een jaar om hun concepten verder uit te werken en prototypes te bouwen, testen en verbeteren. Ook kunnen de ondernemers tijdens dit jaar hun ideeën spiegelen met een aantal personen uit de AMROR-organisaties. De eerstvolgende ‘spiegeling’ staat in het voorjaar 2017 gepland. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om de werking van de functionele barrières te testen en demonstreren op een praktijklocatie bij één van de AMROR-partners.

Meer lezen
Meer informatie kunt u lezen op de volgende website: Small Business Innovation Research (SBIR)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat