Aandacht voor actieve mobiliteit in het MIRT

Lopen en fietsen krijgen steeds belangrijkere plaats in mobiliteitsbeleid

Op maandag 28 november 2016 bespreekt de Tweede Kamer het MIRT: het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport. Zwaartepunt ligt doorgaans op het hoofdwegennet en automobiliteit. Vorig jaar verscheen echter in het MIRT voor het eerst een hoofdstuk over actieve mobiliteit, oftewel lopen en fietsen. Dat dit ook in het MIRT 2017 weer aan bod komt, is een belangrijke ontwikkeling. Want mobiliteit gaat over meer dan automobiliteit en infrastructuur gaat ook over meer dan asfalt alleen, zo stellen de Fietsersbond en Wandelnet. Om nog meer aandacht voor een goede fiets- en wandelinfrastructuur te vragen, lanceren de belangenorganisaties de website www.actievemobiliteit.nl

MIRT Overzicht 2017
Vandaag, maandag 28 november 2016, wordt het MIRT besproken in een notaoverleg. Daarbij wordt inzicht gegeven in de stand van zaken en de planning van de projecten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals snelwegen.

Het belang van active modes
In het MIRT Overzicht 2017 wordt ook het belang van lopen en fietsen benadrukt: “Active modes zijn van groot belang bij het versterken van de stedelijke bereikbaarheid en het leefbaar houden van steden. Lopen en fietsen spelen een belangrijke rol in het vervoerssysteem van deur tot deur.” Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, is blij met deze aandacht. “Het wordt tijd dat we bij infrastructuur niet meer alleen denken aan autoasfalt, maar ook aan fiets- en wandelpaden en aan fietsenstallingen bij stations. Daarmee valt veel winst te behalen. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu, economie èn bereikbaarheid.”

Recreatieve waarde
Naast het utilitaire karakter, besteedt het MIRT Overzicht ook aandacht aan het recreatieve karakter van lopen en fietsen. “Bijna een kwart van alle fietsverplaatsingen en maar liefst 40% van alle voetgangersverplaatsingen heeft een recreatief motief”, aldus het MIRT. Daarom ondersteunt het rijk het Fietsplatform en Wandelnet in hun routeactiviteiten en zoekt samen met provincies naar structurele oplossingen om het beheer van het recreatief netwerk veilig te stellen.

Discussie op actievemobiliteit.nl
Om de voordelen van actieve mobiliteit onder de aandacht te brengen, lanceren Fietsersbond en Wandelnet de website www.actievemobiliteit.nl “Hierop laten we zien wat de belangen van lopen en fietsen zijn vanuit verschillende beleidsvelden. Gezien de voordelen van lopen en fietsen, is het nodig dat aandacht en budgetten beschikbaar komen”, laat Ankie van Dijk, belangenbehartiger bij Wandelnet, weten. Om een brede maatschappelijke discussie op te starten, vragen de organisaties om een reactie op de site achter te laten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Landelijk bureau Fietsersbond