Onderhoud snelwegen Zuid-Holland gegund

Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van het hoofdwegennet in Zuid-Holland (voorlopig) gegund aan Mourik Groot Ammers (perceel zuid) en de Vermeulen Groep (perceel noord). Zij zullen voor een periode van 3 jaar de Rijks(snel)wegen in de provincie onderhouden.

Onderdeel van het contract is ook het levensduurverlengend onderhoud aan kunstwerken en asfalt. Het onderhoudscontract start op 1 mei 2017. Het kan 2 keer met een jaar worden verlengd.

Best Value
Rijkswaterstaat heeft beide opdrachtnemers als meest geschikte inschrijvers geselecteerd op basis van Best Value. Met deze aanpak wil Rijkswaterstaat de hoogste waarde voor de beste prijs bereiken. Dat kan alleen als goed wordt samengewerkt, op een transparante wijze en met ruimte voor vakkennis. Opdrachtnemers krijgen bij Best Value de kans om hun expertise te laten zien aan Rijkswaterstaat. Ze kunnen zich onderscheiden van de concurrentie door de prestaties en niet alleen door de prijs.

Onderbouwing
Onderdeel van Best Value is de onderbouwingsfase, die nu voor dit contract in gang wordt gezet. Daarin geven de beoogde opdrachtnemers een verdere onderbouwing van hun plannen en werken die in detail uit. Ook laten ze zien hoe ze de beloofde resultaten tijdens de uitvoering meetbaar maken. Deze fase duurt naar verwachting 12 weken. Gelijktijdig met de onderbouwingsfase start de transitiefase.

Marktvisie
Wim Anemaat, directeur Inkoop en contractmanagement bij Rijkswaterstaat: “In onze ogen is dit contract een voorbeeld van de Marktvisie in de praktijk. We hebben op een goede manier samengewerkt met onze ketenpartners. We hebben open en eerlijk met elkaar gesproken over kwaliteit en prijs.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat