Zelfrijdende voertuigen in hartje Amsterdam

In opdracht van de BNA (de Bond Nederlandse Architecten) met medewerking van Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam, heeft een multidisciplinair team bestaande uit UNStudio (architecten/stedenbouwkundigen), Goudappel Coffeng (adviseurs mobiliteit), Geophy (data specialisten) en 2getthere (producent automatische voertuigen) samengewerkt aan een studie naar de mogelijkheden voor integratie van infrastructurele en stedenbouwkundige ontwikkelingen rond de Amsterdamse ringweg A10 en het gebied Lelylaan.

Probleem beschrijving
Momenteel vormt de A10 een barrière tussen het gebied binnen en buiten de ring en vertraagt het de ontwikkeling van deze zones. De bevolkingsgroei stimuleert de ontwikkelingen van de gebieden verder buiten de stad, waardoor er de mogelijkheid ontstaat snelweg en stad te integreren, nieuwe woonvormen te genereren en de mobiliteit voor toekomstige bewoners te verbeteren.

Het resultaat van de studie richt zich op het toevoegen van nieuwe programma’s en voorzieningen om de in eerste opzicht tegengestelde kwaliteiten van de A10 en stad naar elkaar toe te brengen en de toegankelijkheid te verhogen, om zo de buurten rondom de ringweg aantrekkelijker te maken en van toegevoegde waarde te zijn voor Amsterdam.

Er is sprake van een toenemende vraag naar transport op maat, waardoor in de nabije toekomst verschillende vervoersmodaliteiten meer afgestemd moeten worden op behoefte, milieu impact, spitsuur, verkeersopstoppingen en andere factoren. Met een verlaging van de verkeerssnelheid op de A10, een afname van het verkeersvolume door flexibele rijbanen, nieuwe asfalt en autotechnologie die lucht- en geluidsvervuiling tegengaan, zal wonen langs de A10 steeds aantrekkelijker worden.

The Hub
The Hub biedt reizigers een goede aansluiting en de mogelijkheid over te stappen van eigen vervoer op openbaar vervoer; van benzineauto’s op elektrisch vervoer; een overstap van auto naar fiets of te voet. Naast parkeervoorzieningen, restaurants en winkels, is er bij The Hub ook een stop voor CityPods, een nieuw alternatief voor openbaar vervoer.

De automatische voertuigen van 2getthere bieden vervoer naar hartje Amsterdam in iets meer dan 10 minuten. Het systeem kan gerealiseerd worden zonder nieuwe rijstroken te creëren, maar juist slimmer gebruik te maken van de huidige beschikbare ruimte. Dit is een van de resultaten van het onderzoek naar de ontwikkeling van het gebied en de mobiliteit rondom de A10 en station Amsterdam Lelylaan. The Hub heeft tevens een oplaadstation voor elektrische vervoersmiddelen en functioneert met de opslag van lokale autoaccu’s in piekmomenten als een energietoeleveringscentrum voor de omliggende buurten.

‘Het delen van een vervoersmiddel is cruciaal om binnensteden duurzamer te maken en meer ruimte en leefbaarheid te creëren. De trends van gedeeld gebruik, elektrische mobiliteit en automatisch rijden komen samen. De voordelen van de ene trend worden synoniem met de ander. Gedeeld gebruik van vervoersmiddelen, met andere woorden openbaar vervoer, is een voorwaarde om het aantal auto’s in de binnenstad te verminderen’, aldus Robbert Lohmann, COO 2getthere. In het geval van de verbinding vanaf station Amsterdam Lelylaan, kan het systeem 1000 personen per uur per richting vervoeren, waarbij (gemiddeld) elke 75 seconden een voertuig vertrekt.

Naast de ontwikkeling van het transferspunt, gaat de studie ook in op het flexibel maken van de rijrichting van de rijstroken van de A10. Hierdoor kan slimmer gebruik gemaakt worden van de beschikbare ruimte afhankelijk van de tijd van de dag. Door bebouwing dicht op de ring te creëren voor meer woon en werk gelegenheid, wordt de barrière van de buiten- en binnenring weggenomen. De Hub speelt hier een centrale rol, waar alle vervoersmodaliteiten bij elkaar komen en men gemakkelijk gebruik kan maken van verschillende modaliteiten, waaronder zelfrijdende voertuigen van 2getthere.

Over 2getthere
2getthere ontwikkelt en implementeert duurzame autonome passagier vervoerssystemen. Het is onze visie om duurzame mobiliteit te ontwikkelen voor ‘people, planet and profit’ als de toonaangevende leverancier van geautomatiseerde personenvervoersystemen. Wij zorgen voor efficiënte, kwalitatief hoogstaande, gecertificeerde en op maat gemaakte vervoersoplossingen, voortbouwend op onze ruim 25 jaar technologische ontwikkelingen en ervaring door meerdere projecten over de hele wereld, in verschillende en vaak veeleisende situaties, te realiseren. De systemen van 2getthere zijn uniek vanwege het ontbreken van fysieke begeleiding (rails). De uitstekende beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de systemen bieden passagiers efficiënt vervoer, terwijl de klanten (luchthavens, ontwikkelaars en lokale overheden) profiteren van voordeliger kapitaal- en operationele kosten. Toepassingen die momenteel in gebruik zijn: de ParkShuttle op het bedrijventerrein Rivium in Nederland en het PRT-systeem in Masdar City, Verenigde Arabische Emiraten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: 2getthere B.V. (HQ)