Versnelde aanpak Merwedebrug A27

Rijkswaterstaat zet in op versnelling van de reparatie van de Merwedebrug. In overleg met aannemerscombinatie VolkerInfra-Van Oord (ViVo) is gekozen voor een aanpak waarbij voertuigen zwaarder dan 3,5 ton zo snel mogelijk na aanpak van de kwetsbare brugdelen weer over de brug mogen rijden. Ook wordt gekeken naar mogelijke aanvullende maatregelen voor een vlottere doorstroming van het verkeer.

Rijkswaterstaat heeft dinsdag 18 oktober 2016, in aanwezigheid van minister Schultz van Haegen, overleg gevoerd met bestuurders van gemeenten en provincies en met vertegenwoordigers van de transportsector, het goederenvervoer en de binnenvaart. Tijdens dit overleg is een plan van aanpak gepresenteerd dat er voor moet zorgen dat de hinder voor zowel wegverkeer als de scheepvaart zo veel mogelijk wordt beperkt. De gekozen aanpak biedt een duurzame, veilige oplossing die voldoet tot aan de renovatie van de brug in 2023.

Op grond van de eerste onderzoeksresultaten naar haarscheurtjes in de Merwedebrug had Rijkswaterstaat al besloten om de brug binnen twee maanden aan de onderkant te verstevigen. In overleg met aannemerscombinatie ViVo heeft Rijkswaterstaat nu uit diverse varianten gekozen voor een versnelde oplossing voor versteviging van de brug. Als gevolg hiervan kunnen voertuigen zwaarder dan 3,5 ton zo snel mogelijk na aanpak van de kwetsbare brugdelen weer over de brug mogen rijden. De werkzaamheden duren tot eind november/begin december. De voorziene reparatie levert voor het wegverkeer geen extra hinder en voor de scheepvaart beperkte hinder op. Tijdens het herstel van de brug zal de onderdoorvaart van één van de twee bogen beschikbaar blijven. Vaarweggebruikers worden hierover geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen, waaronder de website Vaarweginformatie en Berichten aan de scheepvaart (BAS-berichten).

Hinder
Weggebruikers moeten ook de komende periode rekening houden met vertraging op de A27 bij Gorinchem. Aan beide zijden van de Merwedebrug is overdag 1 rijstrook van de A27 afgesloten waardoor er 1 rijstrook overblijft waarover het verkeer wordt geleid. Op die manier kunnen vrachtwagens en bussen er eenvoudig tussenuit worden gehaald en van de weg worden geleid. ’s Avonds en ’s nachts (tussen 21.00 – 05.00 uur) zijn, in verband met de veiligheid van de verkeersregelaars, beide rijstroken dicht en wordt al het verkeer bij afrit Avelingen van de A27 afgeleid. Beneden aan de afrit staan verkeersregelaars die de vrachtwagens/bussen vervolgens naar de omleidingsroute leiden. Automobilisten mogen via de oprit de snelweg weer op, richting de Merwedebrug.

Rijkswaterstaat doet er alles aan om vrachtverkeer en bussen tijdig via borden boven en langs de snelweg en via tekstkarren te informeren over de afsluiting van de Merwedebrug en de omleidingsroutes die gevolgd moeten worden. Verkeer dat de brug niet op mag, moet omrijden via de A2, A59/A2, A15 en A16. Ook op deze omleidingsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk.

Rijkswaterstaat zoekt samen met de regio naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren, zodat er minder hinder is voor het dagelijkse verkeer. Bij grote grensovergangen, zoals Hazeldonk A16 en Zevenaar A12, worden chauffeurs via tekstkarren in verschillende talen gewezen op de afsluiting van de Merwedebrug en de omleidingsroute. Ook is een flyer met informatie in diverse talen (PDF, 339,15 KB) voor de chauffeurs gemaakt en verspreid.

Werkzaamheden
Het inspectieonderzoek wordt eind deze week afgerond, waarna Rijkswaterstaat begin volgende week over een analyse en totaalbeeld beschikt. In de tussentijd vinden de voorbereidingen plaats voor de herstelwerkzaamheden. De werkzaamheden starten zo mogelijk al dit weekend. Het gaat daarbij om de bouw van steigers die nodig zijn om de werkzaamheden voor versterking van de brug te kunnen uitvoeren. Er is gekozen voor een uitvoeringsmethode waarbij een steiger over de hele lengte onder de brug wordt aangebracht. Deze steiger hangt niet lager dan de kokers waarin nu ook al gewerkt wordt om de inspecties uit te voeren. Per te verstevigen plek wordt vervolgens een kleinere steiger gebouwd die in een dag op- en afgebouwd kan worden. Vanuit veiligheidsoogpunt zal geen scheepvaartverkeer worden toegestaan onder de boog waaraan op dat moment wordt gewerkt. Er wordt onder 1 boog op diverse plekken tegelijk gewerkt.

Op basis van de nu bekende planning en beschikbare gegevens zijn eind november/begin december de meest kritische plekken aangepakt, zodat het zware verkeer vanaf dat moment weer veilig over de brug kan. Daarna wordt het overige werk verder afgerond.

Nadeelcompensatie
Er is een beleidsregel voor nadeelcompensatie voor gedupeerde bedrijven. De minister heeft aangegeven dat er zo snel mogelijk een onafhankelijke commissie komt om verzoeken om nadeelcompensatie op basis van deze regeling te beoordelen.

Project verbreding A27 Houten-Hooipolder
De A27 tussen Houten en Hooipolder wordt verbreed om de doorstroming te verbeteren en om de files en het sluipverkeer in de regio te beperken. Planning is nu dat het project start in 2019 en in 2023/2025 gereed is. De renovatie van de Merwedebrug is onderdeel van dit project. De plannen voorzien in een extra brug naast de huidige voor het verkeer in zuidelijke richting. Het traject tussen knooppunt Hooipolder en Houten krijgt 3 rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken en op de rest van het traject komt een spitsstrook. Tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam komen 4 reguliere rijstroken. De andere delen van het traject krijgen 3 rijstroken, waarvan 1 spitsstrook.

Onderzoek
Uit inspecties is gebleken dat de stalen draagbalken van de brug mogelijk tekenen van overbelasting vertonen. Na diverse metingen en een visuele inspectie is 11 oktober uit veiligheidsoverwegingen besloten om op de brug geen voertuigen meer toe te laten die zwaarder zijn dan 3,5 ton. De brug is wel beschikbaar voor personenauto’s.

Meer informatie
Op de pagina ‘Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton niet toegestaan op Merwedebrug’ vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de situatie op de Merwedebrug. Bekijk ook de visualisatie van de werkzaamheden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat