Stijging verkeersdrukte op rijkswegen zet door

In de maanden mei tot en met augustus is het door weggebruikers aantal afgelegde kilometers op jaarbasis in Nederland toegenomen. Ten opzichte van vier maanden geleden is die toename 1,5%. De jaarfilezwaarte steeg met 4,5%. Om de doorstroming te verbeteren heeft Rijkswaterstaat de afgelopen maanden nieuwe wegdelen op de A12, de A1, de A44 en de N50 opengesteld.

Dit staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet (PDF, 423,36 KB) die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Minister Schultz van Haegen: ‘De economie trekt aan en daarmee neemt ook het aantal verplaatsingen over de wegen toe. De Nederlandse infrastructuur behoort wereldwijd tot de top. Voor de weggebruiker en voor onze economische groei is het belangrijk dat we blijven investeren in een robuust wegennet. Na de verbredingen van de snelwegen richten we ons nu vooral op de aanleg van nieuwe verbindingswegen die de bestaande wegen gaan ontlasten. Verder zetten we volop in op de toepassing van innovaties waarmee we de bestaande infrastructuur beter kunnen benutten.’

Nieuwe wegdelen voor betere doorstroming

De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat diverse nieuwe wegdelen opengesteld om de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Zo is op de A12 in beide richtingen tussen Ede en knooppunt Grijsoord een derde rijstrook beschikbaar. Op de A1 is een gedeelte van het nieuwe stuk van de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere in gebruik genomen. De N50 is verbreed tussen Ens en Emmeloord en op de A44 is een afrit, speciaal voor de Flora Holland opengegaan.

Meer verkeer, meer file

Het aantal door weggebruikers afgelegde kilometers steeg naar 69,6 miljard. De meerjarige trend blijft hiermee licht stijgend. Deze groei is zowel in de Randstad als daarbuiten te zien. De jaarfilezwaarte steeg naar 11,0 miljoen kilometerminuten. Files ontstaan vanwege hoge verkeerintensiteiten in de spits, ongevallen en incidenten. De meeste filetop-locaties bevinden zich in de Randstad. Het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, is gestegen met 4,7%. Het aandeel files veroorzaakt door werkzaamheden van Rijkswaterstaat bedroeg 2,8% en is daarmee iets lager dan in de voorgaande periode.

Smart Mobility

Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, kijkt Rijkswaterstaat hoe de bestaande infrastructuur maximaal benut kan worden met behulp van slimme mobiliteit en intelligente transportsystemen (ITS). Samen met de markt, kennisinstellingen en andere overheden werkt Rijkswaterstaat uit hoe nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen bijdragen aan het verbeteren van verkeersveiligheid en doorstroming. Een voorbeeld hiervan is truck platooning. Door vrachtwagens vlak achter elkaar te laten rijden ontstaat een veiliger, schoner en efficiënter goederenvervoer en wordt efficiënter gebruik gemaakt van de infrastructuur.

Publieksrapportage

De Publieksrapportage Rijkswegennet gaat elke vier maanden in op de ontwikkeling van de doorstroming en verkeershinder op de rijkswegen. Ook wordt aangegeven wat Rijkswaterstaat doet om de prestaties van het rijkswegennet te verbeteren. In de rapportage staan het aantal afgelegde kilometers, de filedruk en filetop-10, inclusief opgeleverde en lopende projecten. De openstelling van nieuwe wegen en de bijdrage aan betere doorstroming zijn in beeld gebracht, als ook (geplande) wegwerkzaamheden en de hinder die de weggebruiker daarvan ondervindt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat