Eindhoven en Helmond tekenen betonconvenant met 18 marktpartijen

De gemeenten Helmond en Eindhoven hebben de ambitie geformuleerd per 31 december 2018 100% van het betongranulaat uit bestratingsmaterialen weer toe te passen in de betonketen en de CO2-uitstoot van het toegepaste beton met 30% te verlagen. Een en ander is vastgelegd in een convenant dat op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober jl.) is getekend door wethouder Erik de Vries (Helmond) en Albert Venemans (Eindhoven). Naast de gemeenten onderschrijven ook 18 marktpartijen (aannemers, betonleveranciers en recyclingbedrijven) de doelstellingen.

Doel van dit convenant ‘Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie’ is om in samenwerking met de deelnemende partijen te onderzoeken hoe het betonnen bestratingsmateriaal in de toekomst kan worden gerecycled en hergebruikt in nieuwe betonproducten om zo tegelijkertijd de CO2-uitstoot tijdens het productieproces zoveel mogelijk te beperken.

In de gemeente Helmond gebeurt er al veel op het gebied van duurzaamheid. Zo wil deze gemeente in 2035 klimaatneutraal zijn. Haar ambities heeft Helmond geborgd in het Programma Duurzame en Gezonde Stad, dat onderdeel uitmaakt van de Strategische Agenda 2016-2020.

De gemeente Eindhoven heeft al in 2008 de ambitie vastgelegd om ‘energieneutraal’ te worden. Daarbovenop heeft de gemeenteraad begin 2016 in de ‘Klimaatverordening gemeente Eindhoven 2016′ vastgelegd dat de CO2-emissie van de stad in 2030 met 55% teruggedrongen moet zijn en met 95% in 2050 (in vergelijking met het referentiejaar 1990).

De beide ondertekenaars willen van Eindhoven en Helmond duurzame steden maken: steden waarin het prettig wonen, werken en recreëren is, nu en in de toekomst. Steden die rekening houden met de behoeften van de huidige generatie zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen.’

Ondertekenaars

Ondertekenaars van het convenant zijn naast de gemeenten Helmond en Eindhoven: MBI Beton, Struyk Verwo Infra, De Hamer betonindustrie, alle betonleveranciers; de aannemersbedrijven: Bam Wegen, Dura Vermeer, Van den Berk, Gebr. Swinkels, Hanenberg Wegenbouw, Heesakkers Infra, Heijmans, KWS Infra, Mourik, Oomen, Rasenberg en recyclingbedrijven: A. Jansen, Cementbouw Recycling, Baetsen Recycling en Van Berkel Bouwstoffen & Transport

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netwerk Betonketen