Aanpassing snelheid voor betere doorstroming en veiligheid op A1/A35

Rijkswaterstaat gaat op de A1/A35 tussen knooppunt Azelo en knooppunt Buren in beide richtingen een ‘dynamische snelheidsaanpassing’ instellen. Door de snelheid bij verkeersdrukte omlaag te brengen, verbeteren de doorstroming en veiligheid op dit drukke wegdeel.

De maatregel komt uit het programma Beter Benutten, waarin afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Overijssel en gemeenten in de regio Twente over maatregelen op de A1/A35.

Verkeersstromen

Op het wegvak tussen de knooppunten Azelo en Buren richting het oosten komen twee verkeersstromen bij elkaar. De A1 vanuit Deventer voegt hier samen met de A35 vanuit Almelo. De samenvoeging van verkeer levert door de vele weefbewegingen problemen op voor de doorstroming en de verkeersveiligheid. Vooral ’s ochtends en ’s avonds tijdens de spits is dat het geval. Het doel van de maatregel is om de doorstroming te verbeteren en ongevallen te verminderen. We doen dat door de snelheidsverschillen tussen de weggebruikers te verkleinen en ze te attenderen op het drukke verkeersbeeld. Voor de andere rijrichting geldt hetzelfde.

Snelheidsverlaging vooral bij drukte

De verkeerscentrale stelt een snelheidsverlaging in als de verkeerssituatie daarom vraagt, dat wil zeggen niet op vaste tijden, maar op momenten dat de centrale constateert het op de A1/A35 druk is of de snelheden te grote verschillen vertonen. Dat zal vooral tijdens de spits het geval zijn. De snelheidsverlaging wordt alleen overdag toegepast tussen 6.00 uur ’s ochtends en 22.00 uur ’s avonds. De maatregel wordt vanaf 17 oktober ingezet en aangekondigd met borden langs en boven de weg.

Beter Benutten

De verkeersmaatregel maakt deel uit van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Binnen dit programma werken Rijk, stedelijke regio’s en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de vorig jaar genomen maatregel van doorgetrokken strepen langs de invoegende rijbanen op de knooppunten Azelo en Buren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat