Grote kennissprong voor kleine wegenbouwers

Tijd is in het wegonderhoud niet alleen geld. Tijd is daar ook: file. En dus staan aannemers onder de druk als het gaat om wegonderhoud. Budgetten krimpen als gevolg van bezuinigingen bij overheden. Innovaties in het wegonderhoud moeten de druk wegnemen en wegen opleveren die langer meegaan. Een Technologie Cluster (TC) van TNO brengt innovaties ook voor kleinere spelers dichterbij en verbetert zo hun marktpositie.

Een weg die compleet opnieuw wordt aangelegd en dus voor lange tijd dicht gaat? Liever niet, vinden weggebruikers, ondernemers en overheden. Wegafsluitingen zorgen voor ergernis en schaden de economie. Maar wat te doen als een asfaltweg na 12 tot 15 jaar het einde van de levensduur nadert? Dan is Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO) het antwoord.

Slijtage
Om de impact van dat onderhoud zo veel mogelijk te verkleinen, maken aannemers in de wegenbouw gebruik van innovaties die voorkomen dat bijvoorbeeld de hele deklaag van een weg eraf moet. Dat is de laag die het meest lijdt onder slijtage. Levensduurverlenging van de deklaag is dus vaak een goed alternatief in plaats van grootschaligere onderhoudsmaatregelen.

Kennis delen & verspreiden
Zes gespecialiseerde bedrijven staken de koppen bij elkaar in het TC van TNO om hierover kennis te delen en te verspreiden. Vooral bij kleinere bedrijven in de sector is er behoefte aan meer kennis en innovatiekracht. Grotere spelers doen die kennis doorgaans makkelijker op. Door hun schaalgrote krijgen zij meer opdrachten en verwerken zij grondstoffen in grotere en dus goedkopere volumes.

“TNO vroeg ons vorig jaar voor deelname aan het cluster en sindsdien waren we bij vijf sessies aanwezig”, zegt Martijn Verschuren van H4A Infratechniek in Sas van Gent. “Bij H4A maken we werk van innovatie en kiezen we voor duurzaamheid. We vervangen de chemische elementen in asfalt in toenemende mate door biologische grondstoffen.”

Bitumen
In het TC keken de deelnemende bedrijven onder meer naar bitumen. Dat is het bindmiddel dat de andere bestanddelen van asfalt (voornamelijk grind en zand) bij elkaar houdt. Verschuren: “We kunnen variëren in de viscositeit van bitumen, bijvoorbeeld door de verwerkingstemperatuur aan te passen.”

De temperatuur en weersomstandigheden spelen een voorname rol bij het verwerken van asfalt en dus bij onderhoud aan wegen. Het soms onstuimige Nederlandse weer legt nog eens extra druk op dat onderhoud. Binnen het cluster keken de deelnemende bedrijven ook naar bindmiddelen met componenten die ervoor zorgen dat toplagen van wegen minder snel slijten. Deze verschillende LVO-maatregelen werden vergeleken op verkeershinder, duurzaamheid en aanleg kosten.

Dienstverlening
Het resultaat van het TC leverde nieuwe inzichten en werkwijzen op. “Onze dienstverlening heeft baat bij onze deelname aan het cluster”, aldus Verschuren. “We hebben nu nóg meer zicht op bruikbare technieken in specifieke situaties en kunnen nu nog meer innovatief en kostenefficiënt werken. En belangrijker nog: sneller en met minder overlast voor de weggebruiker.”

Met de opgehaalde kennis kunnen ook kleinere aannemers in de wegenbouw beter inspelen op de wensen van opdrachtgevers en budgetten die daar beschikbaar zijn. Daarmee bereikte het Technologie Cluster van TNO de gestelde doelen.

Downloaden
De resultaten van het TC zijn voor aannemers, wegbeheerders en andere geïnteresseerden te downloaden op de site van CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. In de kennismodule op crow.nl zijn vanaf 1 januari 2017 de factsheets te vinden. Belangstellenden kunnen uiteraard ook contact opnemen met Jeroen Kruithof voor meer informatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO