Verdubbeling N34 stap dichterbij

Gemeenteraden stellen bestemmingsplannen vast

De bestemmingsplannen voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen zijn vastgesteld. Het zuidelijke tracé (Coevorden-Noord tot knooppunt Holsloot) is vastgesteld door de gemeenteraad van Coevorden en het bestemmingsplan voor het noordelijke deel tussen Emmen-West en de aansluiting op de N381 door de gemeenteraad van Emmen. De verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen is hierdoor een stap dichterbij.

Verbeteren bereikbaarheid en veiligheid
Gedeputeerde Henk Brink: ‘Ik ben blij met deze mijlpaal: Nu kunnen we verder met de volgende stappen in het proces. De verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen verbetert de bereikbaarheid en veiligheid in Drenthe.’

Zienswijzen
Er zijn drie zienswijzen door burgers binnen gekomen op de ontwerp-bestemmingsplannen. Het gaat hierbij vooral om bewoners die dicht bij de N34 wonen. De vastgestelde bestemmingsplannen liggen op dit moment ter inzage bij betreffende gemeenten voor een periode van 6 weken. Tijdens deze periode kan een beroepsschrift ingediend worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de gemeenten.

Volgende stap: grondverwerving
Begin september is de provincie Drenthe gestart met het grondverwervingsproces. Grondeigenaren hebben een brief met informatiefolder ontvangen. Een onafhankelijk taxateur zal in oktober een eerste gesprek voeren met alle grondeigenaren. Om de benodigde grond tijdig te verwerven, wordt ook een onteigeningsprocedure opgestart.

Planning
De verwachting is dat eind 2018 de grondverwerving is afgerond en dat de werkzaamheden begin 2019 kunnen starten. Omwonenden, dorpsbelangen, plaatselijke belangen en wijkverenigingen worden op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces.

Informatie
Meer informatie over de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen vindt u op drenthe.nl/N34

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Drenthe