Samenwerking Zwolle en brancheorganisaties bouw en infra

De gemeente Zwolle en de brancheorganisaties in de bouw (Bouwend Nederland, UNETO-VNI, Onderhoud NL en CUMELA) willen de ingezette samenwerking in de regio Zwolle intensiveren. Met het tekenen van een intentieverklaring spreken gemeente en marktpartijen uit dat ze zich in de regio Zwolle blijven inzetten om de kwaliteit en resultaten van bouw- en infraprocessen verder te verbeteren.

Kennis delen
De afgelopen tijd hebben de gemeente en de aannemersmarkt goede ervaringen opgedaan bij het gezamenlijk opstellen van groslijstsystemen voor aanbestedingen van (wegen)bouwprojecten. Die samenwerking willen de partijen nu uitbouwen door meer informatie en kennis te gaan delen over bijvoorbeeld duurzaamheid, procedures en Social Return on Investment bij inkoop en aanbestedingen in opdracht van overheden. Daarbij willen ze ook het onderwijs en onderzoeksinstellingen in de regio betrekken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Zwolle