Eerste asfalt met hergebruikt toiletpapier

Op 15 september 2016 opent een nieuw fietspad tussen Leeuwarden en het dorpje Stiens. Het asfalt is gemaakt met hergebruikt toiletpapier om de weg steviger en duurzamer te maken.

“In de afvalstromen die waterschappen verwerken zit veel toiletpapier”, vertelt Erik Pijlman van KNN Cellulose. Dit bedrijf is één van de initiatiefnemers in dit project. “Toiletpapier zit in de slibafvalstroom. Het is een hoge kostenpost voor waterschappen. We keken of het papier opnieuw bruikbaar is als grondstof voor andere industrieën.”

Asfaltindustrie
De asfaltindustrie bleek direct kansrijk. Zij gebruiken cellulose (celstof onder andere uit hout) als grondstof voor afdruipremmers. Deze maken asfalt steviger en duurzamer.

Proefopstelling
De partners STOWA, civiele aannemers Jansma en Roelofs, toeleverancier Esha Infra Solutions en de provincie Friesland startten een proefproject. Met als eerste resultaat ‘een fietssnelweg’. Ze deden dit in opdracht van de Provincie Friesland tussen Leeuwarden en Stiens.

Pijlman: “We legden daarvoor een tijdelijk proefstuk asfalt neer op het terrein van Wetterskip Fryslân in het dorp St. Anna Parochie. Het werkte zo goed dat we woensdag 7 september het fietspad konden aanleggen.”

Twee andere locaties
Als het aan de partners ligt, blijft het niet bij dit fietspad. Pijlman: “We willen graag de nieuwe asfaltsamenstelling in de RAW 2015-systematiek in de gww-sector laten opnemen. Daarvoor moeten we in 3 verschillende projecten aantonen dat het werkt. Het fietspad is het eerste project. We zijn dus nog op zoek naar 2 andere locaties.”

Green Deal Grondstoffen
Het project begon bij Wetterskip Fryslân. De gezamenlijke waterschappen, de Energie- en Grondstoffenfabriek kijken samen naar duurzamere ketens. Zij sloten in 2014 met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu de Green Deal Grondstoffen af.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)