Richtlijn voor paalmatrassen herzien

De oorspronkelijke richtlijn uit 2010 voor ontwerp, beheer en onderhoud, bekend als CUR 226, is nu geheel herzien. Centraal in de nieuwe versie staat een beter ontwerpmodel, het Concentric Arches model, dat beschrijft hoe verticale krachten uit de matras via boogwerking op de palen worden overgedragen. Daarnaast is de oorspronkelijke richtlijn aangepast met informatie en metingen uit de praktijk. De ‘Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen’ bevat ontwerpregels voor paalmatras, paaldeksels en paalfundering. Daarnaast geeft de publicatie veel rekenvoorbeelden en praktische tips voor de uitvoering. Met de herziene richtlijn beschikken ontwerpers, adviesbureaus, aannemers en beheerders weer over state-of-the-art kennis.

Het aanleggen en onderhouden van infrastructuur op een weinig draagkrachtige ondergrond is nog altijd een technische uitdaging. De methode van paalmatrassen is ontwikkeld om in deze omstandigheden een goed alternatief te bieden dat snellere aanleg van wegen of spoorwegen mogelijk maakt. De methode zorgt voor minder overlast en hinder tijdens aanleg en beheer, minder zettingen en onderhoudslasten. Paalmatrassen bestaan uit een verdichte laag granulaat op een of meer lagen geokunststof wapening. Deze draagt de verticale krachten op de ondergrond over via paaldeksels en geheide palen.

Bestellen
De ‘Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen’ is opgesteld door dr.ir. Suzanne van Eekelen en ir. Marijn Brugman en als publicatie 699.16 verkrijgbaar bij SBRCURnet (alleen in gedrukte versie). Prijs: € 95,- (excl. btw en verzendkosten). Kijk verder op sbrcurnet.nl

Engelse versie
Gezien de internationale toepasbaarheid van paalfunderingen als fundering voor zettingsarme infrastructuur is tevens een Engelstalige versie van de publicatie opgesteld. Belangrijk verschil met de Nederlandstalige versie is dat het ontwerp van gewapend betonnen onderdelen, met name de paaldeksel, niet in deze versie is opgenomen omdat hiervoor nationale regelgeving van kracht is. De Engelse versie is uitgegeven in samenwerking met CRC. Bestellers uit Nederland, België en Luxemburg vinden hier alle informatie. Geïnteresseerden uit alle overige landen vinden hier meer informatie.

PAO-cursus
In samenwerking met de International Geosynthetics Society (IGS) organiseert PAOTM op 15 en 16 november 2016 een internationale PAO-cursus. De cursisten kunnen ontwerpberekeningen maken met een ontwerpprogramma en numerieke berekeningen. Alle ontwerp- en uitvoeringsaspecten komen tijdens de cursus aan de orde. De cursus wordt gegeven aan de hand van de zojuist verschenen publicatie ‘Basal Reinforced Piled Embankments’. Geïntersseerden vinden meer informatie en kunnen zich aanmelden op paotm.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SBRCURnet