Rijkswaterstaat en 3Angle ondertekenen contract A27/A1

Op 7 september 2106 hebben Rijkswaterstaat en consortium 3Angle het contract voor de verbreding en het onderhoud van de A27/A1 ondertekend. 3Angle, het consortium bestaande uit Heijmans, 3i Infrastructure en Fluor, is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en 25 jaar onderhouden van het project tussen Utrecht-Noord (A27), het knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg op de A1. 3Angle kwam zowel qua prijs als kwaliteit als beste uit de bus bij de aanbesteding. Het beperken van de hinder voor de weggebruiker, het omgaan met de omgeving en natuur, en duurzaamheid waren belangrijke kwaliteitseisen.

Bereikbaarheid vergroten
De beide rijkswegen zijn van cruciaal belang voor de regio en voor het verkeer dat van en naar de Randstad gaat. Rijkwaterstaat bereidt ook de aangrenzende projecten ‘A27/A12 Ring Utrecht’ en ’A28/A1 Knooppunt Hoevelaken’ voor zodat ook deze knelpunten op termijn worden opgelost.

Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat Jan-Hendrik Dronkers: “Ik ben verheugd dat we dit project gaan uitvoeren met een consortium van ervaren en betrokken marktpartijen. Samen zetten we een belangrijke, volgende stap in het bereikbaar houden van Midden-Nederland en we beperken de hinder voor de weggebruiker en de omgeving met slimme, praktische oplossingen.”

Extra rijstroken
Het project omvat de verbreding van de A27 van Utrecht Noord tot knooppunt Eemnes van twee maal twee rijstroken naar twee maal drie rijstroken en een spitsstrook tussen Utrecht-Noord en Bilthoven. Ook worden de aansluitingen Hilversum en Bilthoven aangepast. De A1 tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg gaat van twee maal twee rijstroken naar twee maal vier rijstroken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat