Wisselstrook Spijkenisserbrug (N492) langer dicht

Bij het integraal testen van het nieuwe wisselstrooksysteem van de Spijkenisserbrug is gebleken dat de combinatie met het bestaande besturingssysteem niet optimaal verloopt. Het testen is daarom gestopt. Omdat de wisselstrook nu niet veilig opengesteld kan worden, blijft deze voorlopig gesloten.

Oplossingen zijn in voorbereiding en het testen wordt daarna zo snel mogelijk voortgezet. De testnachten van zaterdag 13 op zondag 14 augustus en zondag 14 op maandag 15 augustus komen hiermee te vervallen. De Spijkenisserbrug is in die nachten dus gewoon beschikbaar voor alle verkeer (scheepvaart, wegverkeer, fietsers). Alleen de wisselstrook is dicht. Zodra het testen hervat kan worden, volgt hierover nadere informatie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden de projectpagina Spijkenisserbrug Of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat