3Angle wint aanbesteding project A27/A1

Aannemerscombinatie 3Angle gaat verbreding A27/A1 Utrecht Noord- Knooppunt Eemnes – Amersfoort uitvoeren.

3Angle is een consortium van Heijmans, Fluor en 3i Infrastructure. De 2 andere aannemerscombinaties die in de race waren voor dit project hebben geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van Rijkswaterstaat om het project uit te laten voeren door 3Angle. In september ondertekenen Rijkswaterstaat en 3Angle het contract. Vooruitlopend daarop start 3Angle eind augustus met voorbereidende werkzaamheden in de omgeving van de weg zoals weginspecties en boringen. Naar verwachting starten de daadwerkelijke wegwerkzaamheden begin 2017 en duren tot eind 2018.

Het project A27/A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg omvat de verbreding van de A1 tussen Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg verbreden van 2 maal 2 rijstroken naar 2 maal 4 rijstroken, de verbreding van de A27 van Utrecht Noord tot knooppunt Eemnes met in beide richtingen een extra rijstrook en een spitsstrook tussen Utrecht-Noord en Bilthoven. Het gaat om een traject van circa 23,5 km. Ook worden de aansluitingen Hilversum en Bilthoven aangepast. Naast de realisatie van de wegverbreding is de aannemer 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen.

De beide rijkswegen zijn van cruciaal belang voor de regio en voor het verkeer dat vanuit het zuiden, oosten en noorden van Nederland naar de Randstad gaat. Bovendien zijn de grote economische centra, zoals Schiphol en de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, met hun achterland verbonden via de infrastructuur van de regio Utrecht. Rijkswaterstaat is ook bezig met het voorbereiden van de aangrenzende projecten A27/A12: aanpassing Ring Utrecht en A28/A1 project knooppunt Hoevelaken zodat ook deze knelpunten op termijn kunnen worden opgelost.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat