Proef snellere doorstroming op N516 in Zaanstad

Op 1 augustus 2016 start op de Thorbeckeweg in Zaanstad (N516) een innovatieve verkeersproef voor een betere doorstroming. De proef met gekoppelde verkeersystemen duurt ruim drie maanden en wordt uitgevoerd op een van de drukste verkeersknelpunten in Noord-Holland. Wanneer de proef een succes is, wordt een verdere uitrol verwacht. De proef is een onderdeel van Praktijkproef Amsterdam.

Door verkeersdata uit de verkeerslichten, de toeritdoseer-installaties bij de snelwegen, radarsensoren en de (verwachte) brugopeningen te combineren, stuurt het verkeerssysteem op drukke momenten de verkeerslichten automatisch aan en laat ze beter samenwerken waardoor het verkeer beter doorstroomt.

Als de proef slaagt, kan dit systeem in vergelijkbare situaties in Nederland gebruikt worden om de doorstroming bij drukke verkeerssituaties te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten.

De proef is eind november afgelopen, daarna worden de resultaten bekend gemaakt.

Smart Mobility
De proef in Zaanstad is onderdeel van Praktijkproef Amsterdam. De Praktijkproef Amsterdam (PPA) heeft tot doel stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin auto’s, verkeerslichten en informatieborden met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. Zo draagt de Praktijkproef Amsterdam bij aan een betere doorstroming van het verkeer, minder files en goed gefaciliteerde weggebruikers. In het deelproject PPA Noord werken de provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, stadsregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam samen aan deze ‘Smart Mobility’ technologieën.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland